Plus ni minus

Na našem tržišču se je Prvi zdravstveni asistenci in Adriaticu pri hitrejšem dostopu do zdravstvenih storitev pridružila tudi Vzajemna zdravstvena zavarovalnica. Ob in po predstavitvi nove storitve VzajemnaDiagnoza+ se je v javnosti pojavilo kar nekaj pomislekov, češ da se je takšen vzporedni sistem zaradi nejasnih razmejitev menda začel zajedati v javnega.

Kaj je res in kaj ni

Na pomisleke o zajedanju v javni zdravstveni sistem je bilo v preteklih dneh veliko povedanega, nedvomno pa ni mogoče oporekati dejstvu, da je vzporedno zavarovanje ločeno od sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj ga zavarovanci uveljavljajo izključno v ločeni mreži zdravnikov. Pravzaprav je zgodba o zajedanju v javno zdravstvo popolnoma nasprotna. Po besedah predstavnikov zavarovalnic, ki ponujajo tovrstno storitev, z novo ponudbo zavarovanja predvsem razbremenjujejo prav javno zdravstvo, saj zavarovanci vse preiskave opravijo v mreži, ločeni od javnega sistema. Poleg diagnoze, ki se postavi zavarovancem, zavarovanje krije tudi specialistično-ambulantne zdravstvene storitve in protibolečinske terapije do zavarovalne vsote.

Asistenčni center kot varovalka

Pomembna varovalka pri zavarovanju, ki jo ponuja ena od zavarovalnic, je prav njihov asistenčni center. Zavarovanec lahko uveljavlja zavarovanje in pride do zdravnika samo prek centra, ki mu organizira obisk zdravstvene ustanove izključno iz mreže zdravnikov, ki so pogodbeno vezani na zavarovalnico. S tem pa je možnost, da bi zdravniki »preusmerjali« bolnike iz javnega sistema, bistveno zmanjšana.

Prednosti

Pri vzporednih zavarovanjih zavarovancem zagotavljajo hitro obravnavo, kritje stroškov ambulantno opravljenih pregledov pri zdravniku skrbniku (pogodbenem izvajalcu), pregledov pri zdravniku specialistu, diagnostičnih preiskav in terapevtskih postopkov, zahtevnih diagnostičnih preiskav in protibolečinskih terapij zaradi novih zdravstvenih težav, ki nastopijo v času veljavnosti zavarovanja. Glede na to, da je danes največja vrednota čas, je pomemben, če ne najpomembnejši del vzporednega zavarovanja to, da nekdo namesto nas uredi tako rekoč vse. Naša edina »naloga« je obisk zdravnika.

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 22, maj 2008.