DOMOV PREUDARNO ZA ZDRAVJE LEKARNA SEVNICA - KAKOVOST IN DOSTOPNOST

Lekarna Sevnica - kakovost in dostopnost

Lekarna SevnicaLekarniška dejavnost ni zgolj preskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, izdaja zdravil na recept in brez recepta, magistralna priprava zdravil ter prodaja prehranskih dopolnil in tehničnih pripomočkov. Kot pravi Irena Groboljšek Kavčič, mag. farm., direktorica lekarne Sevnica, so farmacevti v lekarni tisti zdravstveni delavci, ki so bolniku najlažje dostopni. Zato v lekarno prihajajo tudi zgolj po nasvet glede samozdravljenja, o pravilni in varni uporabi zdravil, zdravem življenjskem slogu, izboljšanju splošnega zdravja ali pa zgolj na pogovor.

»V Lekarni Sevnica se zavedamo, da smo v službi naših uporabnikov in ves čas stremimo k temu, da jim ponudimo nekaj več,« poudarja mag. Groboljšek Kavčič. V lekarni Sevnica zato redno pripravljajo predavanja za laično javnost. Vsako leto se predstavijo uporabnikom s temo Dneva slovenskih lekarn, pripravijo pa tudi svoje teme, lahko na željo uporabnikov ali pa, ko opazijo potrebo po izobraževanju na določenem področju. Enkrat letno pripravijo tudi posebno obširno predavanje s področja zdravil za zdravnike zdravstvenega doma. Tovrstno sodelovanje je bilo s strani zdravnikov zelo dobro sprejeto, zato bodo z njim tudi v prihodnje nadaljevali.

Prva je strokovnost

»V Lekarni Sevnica želimo obdržati raven naše stroke, zato se trudimo za nadaljnji celovit razvoj, kljub temu da s svojim delovanjem posegamo v konkurenčno okolje. To pomeni, da sta kakovost in dostopnost storitev tisti, ki postavljata razlike med posameznimi lekarnami. Bistveno pa je tudi, da sistem kakovosti sledi z roko v roki etičnemu kodeksu, saj kakovost nikakor ne sme zamenjati etičnega dela z ljudmi, « poudarja direktorica. Na območju občine Sevnica, ki šteje okoli 17.700 prebivalcev, namreč delujejo tri lekarne (Lekarna Sevnica, Lekarna Krmelj in zasebna Lekarna Pod sv. Rokom), kar pomeni ena lekarna na 5.966 prebivalcev in en farmacevt na 2.983 prebivalcev.

Zavod Lekarna Sevnica je tudi učni zavod, ki sodeluje s Fakulteto za farmacijo in Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto ter Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, ki k njim redno pošiljajo študente in dijake na usposabljanje oziroma obvezno prakso v sklopu študija.

Skrb za vsakega obiskovalca
 
Sevnica je javno lekarno dobila razmeroma pozno, šele po prvi svetovni vojni. Pred tem so prebivalce Sevnice zdravili in z zdravili oskrbovali ranocelniki in zdravniki iz svojih priročnih lekarn. Prva lekarna je v Sevnici začela delovati leta 1925, leta 1971 se je preselila v takrat najsodobnejše prostore v Sloveniji, v nov center mesta Sevnica, na Trg Svobode 14, kjer deluje še danes. Leta 2004 je lekarna doživela še drugo večjo prenovo in dobila zimski vrt. Obiskovalci so dobili boljši pogled v ponudbo lekarne in prijaznejše prostore za svetovalni del, kjer je bolje izražena farmacevtska skrb za vsakega posameznika tako v preventivnem smislu svetovanja kot v smislu dodatne informiranosti o varni uporabi zdravil. Lekarna Sevnica kot javni zavod ima danes 16 zaposlenih, od tega v Sevnici 11, ena sodelavka dela v Lekarni Krmelj, tri v Lekarni Senovo in ena v lekarniški podružnici Planina pri Sevnici. 

Z znanjem pomagajo ljudem

V Lekarni Sevnica se že vsa leta zavedajo, da je ključ do uspešnega dela vseživljenjsko učenje, in da so zaposleni najpomembnejše bogastvo vsake dejavnosti. Zato res veliko pozornosti posvečajo izobraževanju kadrov in sledenju zaposlenih novostim in spremembam v stroki. »Le tako sta možna razvoj in nadgradnja našega dosedanjega dela,« je še dodala direktorica.

Prvi lekarnar v Sevnici je bil magister Anton Abramović, ki je lekarno odprl junija leta 1925, leta 1949 pa so mu jo nacionalizirali.

Sledenje novostim se kaže tudi v ponudbi. Najnovejša dejavnost, ki jo opravljajo v lekarni Sevnica je pregled uporabe zdravil (PUZ), za katerega je ena od sodelavk lekarne med prvimi v Sloveniji uradno pridobila kompetenco za opravljanje te storitve. Bolnik se na predlog zdravnika, na lastno pobudo, ali pobudo farmacevta naroči na pogovor, kjer s farmacevtko pregledata seznam njegovih zdravil, razčistita morebitne nejasnosti, nepravilno uporabo, dileme, nato pa bolniku izdelajo osebno kartico zdravil, ki mu je v pomoč pri rednem dnevnem jemanju zdravil ali pa pri obisku zdravnika, odhodu v bolnico in podobno. Dileme o zdravilih pa rešujejo tudi z zdravniki lokalnega zdravstvenega doma, še posebej s področja interakcije med različnimi zdravili, zaradi katerih se zdravniki redno obračajo nanje in skupaj poskušajo iskati rešitve v korist bolnikov.

Ena prvih lekarn z e-receptom

Lekarne javnega zavoda Lekarna Sevnica so opremljene z vso opremo, ki jo zahteva Dobra lekarniška praksa. V zadnjih dveh letih so postali tudi pilotna lekarna za testiranje e-recepta, kar pomeni, da so opremljeni tudi z najsodobnejšim informacijskim sistemom in v celoti pripravljeni na zagon projekta v realnosti.

V bližnji prihodnosti načrtujejo nove investicije v smeri robotizacije dela, s tem se bodo farmacevti lahko še bolj celostno in podrobno posvečali bolniku in težavam v povezavi z zdravili.

V Lekarni Sevnica so na voljo tudi homeopatska zdravila za akutne zdravstvene težave in svetovanje v zvezi z njimi, že vrsto let pa v lekarni delujejo tudi sodelavke, ki izvajajo farmacevtsko skrb pri hipertenziji in sladkorni bolezni.