DOMOV BOLEZNI VSE OSTALO V KATEGORIJI... HOMEOPATSKA ZDRAVILA V SLOVENSKIH...

Homeopatska zdravila v slovenskih lekarnah

Mojca Galeša, mag. farm., spec.Od letošnjega aprila imamo tudi v slovenskih lekarnah na voljo homeopatska zdravila, vendar pa je zaenkrat njihov nabor precej omejen. Pričakujemo lahko, da bo v prihodnje še več homeopatskih zdravil pridobilo dovoljenje za promet pri Javni agenciji rs za zdravila in medicinske pripomočke. Homeopatskih zdravil zaenkrat v lekarnah ne pripravljamo sami, temveč jih naročamo pri proizvajalcih, ki so že pridobili dovoljenje za promet v Sloveniji. Homeopatska zdravila, ki so na voljo v naših lekarnah, so namenjena izključno za samozdravljenje akutnih zdravstvenih težav. To je za zdravljenje tistih zdravstvenih težav, ki se pojavijo nenadno in običajno nepričakovano, se hitro razvijejo ter običajno tudi hitro minejo.

Pri manjših zdravstvenih težavah, kot so na primer prehladna obolenja, prebavne težave ali razne bolečine, se pogosto odločamo za samozdravljenje. In pri zdravljenju teh zdravstvenih težav ter še nekaj drugih, kot so na primer poškodbe, piki, stres in podobno, vam odslej v lekarnah lahko svetujemo tudi glede uporabe homeopatskih zdravil. Ker gre za samozdravljenje, je odgovornost bolnikov pri samozdravljenju s homeopatskimi zdravili enaka kot pri samozdravljenju z vsemi ostalimi zdravili, ki so v lekarnah na voljo brez recepta.

S tem, ko so odslej homeopatska zdravila na voljo tudi v naših lekarnah, pa so bolnikom za svetovanje na voljo tudi ustrezno usposobljeni magistri farmacije. Homeopatska zdravila v slovenskih lekarnah namreč lahko izdajajo le tisti magistri farmacije, ki so uspešno zaključili dodatna usposabljanja s področja homeopatije. Lekarniška zbornica Slovenije je že začela z drugim krogom programa usposabljanja. Zanimanja med lekarnami oziroma lekarniškimi farmacevti za področje homeopatije je torej kar precej. Vseeno pa homeopatska zdravila še niso na voljo v vseh lekarnah. Lekarne, v katerih jih izdajajo, imajo to označeno ob vhodu v lekarno. Večina lekarn ima tudi označeno, katere dneve in ob katerih urah izdajajo homeopatska zdravila. V naši lekarni Straža pri Novem mestu glede uporabe homeopatskih zdravil svetujemo vsako sredo med 8. in 12. uro oziroma po predhodnem dogovoru.

Kaj sploh je homeopatija?

Osnovno načelo homeopatskega zdravljenja je načelo podobnosti oziroma podobno zdravimo s podobnim. To pomeni, da za zdravljenje uporabimo učinkovine, ki pri zdravem človeku povzročajo podobne znake in simptome, kot jih ima obolela oseba. Homeopatija temelji na celovitem pristopu, saj poudarja pomen celovitosti telesa, razuma in duha. Torej je njen namen ponovno vzpostaviti notranje ravnovesje v človeku, ki je zaradi bolezni porušeno.

Ne glede na to, za kakšno zdravljenje gre, se moramo zavedati, da ne v homeopatiji in ne v klasični medicini ni čudežne tablete, ki bi vse pozdravila.

Ker smo ljudje med seboj različni, se pri vsakem od nas znaki in simptomi bolezni odražajo različno. Homeopatija zdravi vsakega bolnika individualno, zato je pri svetovanju glede zdravljenja s homeopatskimi zdravili zelo pomemben pogovor z bolnikom. Šele na osnovi temeljitega pogovora lekarniški farmacevt lahko priporoči, katero homeopatsko zdravilo je primerno za zdravljenje vsakega posameznika.

Za očeta homeopatskega zdravljenja velja nemški zdravnik Samuel Hahnemann, ki je to metodo zdravljenja utemeljil v 18. stoletju. V Sloveniji področje homeopatskega zdravljenja ureja Zakon o zdravilstvu, vendar pa homeopati pri nas opozarjajo, da to področje zakonsko ni ustrezno urejeno.

Kako delujejo homeopatska zdravila?

Homeopatska zdravila so najpogosteje rastlinskega izvora, lahko pa tudi mineralnega ali živalskega. Običajno so na voljo v obliki kroglic iz laktoze ali saharoze, ki so prepojene s homeopatsko učinkovino. Postopek priprave homeopatskih učinkovin pa temelji na zaporednem razredčevanju in potenciranju raztopin, kar pomeni mešanje s stresanjem. Kroglice, ki so pri nas najpogostejša farmacevtska oblika homeopatskih zdravil, damo pod jezik, da se raztopijo. Kadar jemljete homeopatska zdravila, pa se morate izogibati pitju kave in uživanju mete (tudi uporabi paste za zobe, ki vsebuje mentol).

Homeopatija ni »čira-čara«, konec koncev tudi moderna medicina izhaja iz tradicionalnih znanj. Kadar se odločate za homeopatsko terapijo, pa poiščite čimveč preverjenih informacij. Prav tu vam bodo lekarniški farmacevti v veliko pomoč in zagotovilo, da se zdravljenja lotevate pravilno. Nepravilni pristop k terapiji ali neustrezno zdravljenje ima lahko tudi negativne učinke.

Ker je osnovno načelo homeopatije zdravljenje po načelu podobnosti, moramo najprej vedeti, kako zdravilo učinkuje na zdravega človeka. Homeopati so učinke homeopatskih zdravil preizkušali tako, da so jih zaužili zdravi prostovoljci, potem pa so natančno zapisovali simptome, ki jih je zdravilo povzročilo pri zdravem človeku. Pri tem so zabeležili vse podrobnosti z opisi, kako so občutili vsakega od simptomov, ki ga je povzročilo zdravilo. Zato pri svetovanju glede izbora primernega homeopatskega zdravila ni dovolj na primer samo informacija, da imate glavobol. Povprašali vas bomo tudi o tem, kje točno vas boli in kakšni občutki spremljajo bolečino, ali imate ob glavobolu še kakšne druge težave in podobno.

Homeopatska zdravila so na voljo v različnih potencah, doziranje pa je neodvisno od telesne teže in starosti. Pravilo enega odmerka pri zdravljenju akutnih bolezni s homeopatskimi zdravili pravi, da ponavljanje odmerka ni potrebno, dokler izboljšanje po prvem odmerku še traja. Pri tem gre za princip minimalne intervencije, ko bolnik vzame drugi odmerek šele, ko se simptomi znova jasno izrazijo. Kadar se po zaužitju homeopatskega zdravila simptomi okrepijo, je to znak, da smo pravilno izbrali zdravilo, vendar to premočno deluje. Torej izberemo naslednji odmerek v nižji potenci. Če pa se pojavijo novi simptomi, ki jih bolnik prej ni imel in niso povezani z njegovo boleznijo, homeopatsko zdravilo ni bilo pravilno izbrano in je treba zdravilo zamenjati.

Kdaj je primerno zdravljenje s homeopatskimi zdravili?

Hometopatska zdravila na voljo tudi v slovenskih lekarnahS pomočjo homeopatskih zdravil lahko zdravimo tako akutne kot tudi kronične bolezni, vendar pa imamo v slovenskih lekarnah zaenkrat na voljo le omejen nabor homeopatskih zdravil za samozdravljenje akutnih bolezni. Ne glede na to, za kakšno zdravljenje gre, se moramo zavedati, da ne v homeopatiji in ne v klasični medicini ni čudežne tablete, ki bi vse pozdravila. Če je bolezen povzročila organske spremembe in poškodbe v telesu, je bolj malo verjetnosti za popolno ozdravitev. Lahko pa z zdravili lajšamo zdravstvene težave.

Kot sem že zapisala, vam v lekarnah lahko pomagamo pri izboru primernega homeopatskega zdravila za samozdravljenje akutnih bolezni, kot so na primer prehladna obolenja in prebavne motnje. Na voljo pa so tudi homeopatska zdravila za samozdravljenje poškodb, pikov, bolečin, stresa … Pri tem lahko gre za zdravljenje različnih poškodb, npr. za zvine, odrgnine, opekline, zlome ali pa športne poškodbe. Homeopatska zdravila pospešijo celjenje, zmanjšujejo bolečine in omogočijo hitrejšo regeneracijo poškodovanega tkiva. Tudi pri poškodbah je izbira homeopatskega zdravila odvisna od simptomov, frekvenca doziranja in višina potence izbranega homeopatskega zdravila pa je odvisna od resnosti poškodbe. Različen je tudi pristop pri zdravljenju svežih oziroma starih poškodb, ki se ponavljajo.

Enako kot pri vseh zdravilih za samozdravljenje pa bomo lekarniški farmacevti tudi pri svetovanju glede samozdravljenja s homeopatskimi zdravili bolnika napotili k zdravniku ali homeopatu, če bomo ocenili, da so vaše zdravstvene težave resnejše in zato samozdravljenje ni primerno.

So Slovenci naklonjeni alternativni medicini?

Sebastjan Brank, dijak 4. letnika Gimnazije Vič v Ljubljani, je pred kratkim opravil raziskavo o odnosu Slovencev do alternativne medicine. Čeprav ankete ni opravil na statistično reprezentativnem vzorcu (rešilo jo je 99 oseb iz osrednjeslovenske regije, gre predvsem za urbano, delovno aktivno populacijo z visoko izobrazbo na odgovornejših delovnih mestih), so njegove ugotovitve vseeno zanimive.

65 odstotkov sodelujočih je odgovorilo, da včasih ali pogosto uporabljajo katero od metod alternativne medicine, kar kaže, da je omenjena populacija naklonjena metodam alternativne medicine. »Več kot polovica vprašanih meni, da lahko z metodami alternativne medicine lepo dopolnijo uradno zdravljenje. Večina vprašanih je ozaveščena o morebitni škodljivosti sintetičnih proizvodov, ki jih ponuja uradna medicina,« ugotavlja Brank. Kar 72 odstotkov anketiranih se je strinjalo ali popolnoma strinjalo s trditvijo, da metode alternativne medicine lahko koristno dopolnjujejo tradicionalno medicino.

Zanimivo, da bi 72 odstotkov anketirancev uporabilo alternativno medicino v primeru hujše bolezni, ko uradna medicina nima več prave rešitve (ostalih 28 odstotkov bi vztrajalo pri uradni medicini). V primeru blažje bolezni, ko je na voljo veliko klasičnih metod zdravljenja, pa bi se 54 odstotkov anketirancev odločilo za tradicionalno in 46 odstotkov za alternativno zdravljenje. Med anketiranimi osebami metode alternativne medicine nimajo slabega prizvoka, saj se jih kar 78 odstotkov ne strinja s trditvijo, da je alternativna medicina neučinkovita, šarlatanska in nezanesljiva. »Vendar pa so, kot sem pričakoval, vprašani večinoma pritrdili predpostavki, da metode alternativne medicine zanje niso metode prvega izbora,« pravi Brank. Raziskava je tudi potrdila hipotezo, da začno ljudje razmišljati o uporabi alternativne medicine v primerih, ko imajo hujše bolezenske težave in so zelo verjetno že izčrpali možnosti, ki jim jih ponuja uradna medicina. sš

Homeopatsko ali tradicionalno zdravljenje z zdravili?

Slovenska zakonodaja jasno razločuje med tradicionalno medicino in zdravilstvom, kamor umešča tudi področje homeopatije. Čeprav morajo imeti homeopati poleg homeopatskih znanj tudi diplomo medicinske fakultete, pa ne morejo hkrati opravljati zdravniškega in zdravilskega poklica. Medtem ko nekateri zagovarjajo, da mora biti homeopatija ločena od obravnave v okviru tradicionalne medicine, drugi zagovarjajo homeopatijo kot učinkovito vzporedno metodo tradicionalnemu zdravljenju. Ne glede na to, za kakšno obliko zdravljenja se boste odločili, pa je pomembno, da zdravnika in lekarniškega farmacevta opozorite na vsa zdravila, ki jih jemljete, in ne le na tista, ki vam jih je predpisal zdravnik ali homeopat ali pa priporočil lekarniški farmacevt.

Mnenja o učinkih homeopatskega zdravljenja so deljena in podobno velja tudi za homeopatska zdravila. Učinkovanje homeopatskih zdravil namreč ni podprto s kliničnimi študijami, kot to velja za ostala registrirana zdravila, ki so na voljo v naših lekarnah. Zato na homeopatskih zdravilih ne boste zasledili navedenih zdravilnih učinkov oziroma terapevtskih indikacij. Področje homeopatskih zdravil ureja zakonodaja Evropske unije, zato je bila tudi Slovenija dolžna prenesti omenjeno zakonodajo v svoj pravni red.

Lahko rečemo, da smo z uvajanjem homeopatskih zdravil v naše lekarne naredili šele prve korake. Če doslej v naših lekarnah nismo imeli homeopatskih zdravil, to še ne pomeni, da jih Slovenke in Slovenci niso uporabljali. Le da v tujini, kjer so takšna zdravila verjetno nabavljali, zaradi jezikovnih omejitev morda niti niso dobro razumeli navodil. Zato je pomembno, da smo s prihodom homeopatskih zdravil v lekarne prispevali k večji varnosti bolnikov. Ne glede na to, kakšen je odnos vsakega posameznika do homeopatije oziroma drugih alternativnih oblik zdravljenja, je pomembno, da se lahko bolniki glede samozdravljenja posvetujejo v domačih lekarnah.

Odgovorno zdravljenje z zdravili

Ne glede na to, ali se odločimo za zdravljenje s tradicionalnimi ali homeopatskimi zdravili, je pomembno, da bolniki dobro poznajo svoja zdravila in se zavedajo tudi tveganj. Čeprav za homeopatska zdravila nimamo kliničnih študij, ki bi potrjevale njihovo učinkovanje, gre vseeno za zdravila. Zdravila v pravilnih odmerkih in ob pravilnem režimu jemanja zdravijo. Neodgovorna uporaba ali celo zloraba zdravil pa je zdravju škodljiva. Zato je pomembno, da se pred začetkom jemanja zdravil – pa naj gre za tradicionalna ali pa homeopatska zdravila – vnaprej dobro pozanimate o njihovem učinkovanju in možnih stranskih učinkih, nato pa dosledno upoštevate navodila zdravnika in lekarniškega farmacevta oziroma pri homeopatskih zdravilih homeopata in lekarniškega farmacevta, ki je usposobljen za svetovanje in izdajanje homeopatskih zdravil.