DOMOV PREUDARNO ZA ZDRAVJE DOPOLNJEN SEZNAM MEDSEBOJNO ZAMENLJIVIH...

Dopolnjen seznam medsebojno zamenljivih zdravil

Z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) so sporočili, da je od 22. maja v veljavi dopolnjen seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo. Od 23. aprila pa je predpisovanje na recept v breme obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja omogočeno štirim novim zdravilnim učinkovinam.

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo je seznam že razvrščenih zdravil, ki imajo po več paralel (vsebujejo isto zdravilno učinkovino, prodajajo pa jih različni proizvajalci pod različnimi blagovnimi znamkami). Paralele so opredeljene kot medsebojno zamenljive, zato je dovoljeno tudi, da jih med seboj zamenja farmacevt v lekarni. Vsaki skupini medsebojno zamenljivih učinkovin ZZZS določi najvišjo priznano vrednost; če proizvajalec ponuja zdravilo po ceni, ki je višja od te vrednosti, mora zavarovanec za zdravilo doplačati. Nov seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo bo po novem vseboval 74 (sedanji 56) zdravilnih učinkovin oziroma skupno 542 (sedanji 420) zdravil z lastniškim imenom.

Z nižjimi cenami generikov in s tem novimi nižjimi najvišjimi priznanimi vrednostmi in novimi skupinami medsebojno zamenljivih zdravil naj bi obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje na letni ravni prihranilo 9,6 milijona evrov pri odhodkih za zdravila. Tako kot pri predhodnih seznamih bo tudi pri dvanajstem zaporednem, spomladanskem seznamu v vsaki skupini medsebojno zamenljivih zdravil vsaj eno zdravilo, ki ne bo presegalo najvišje priznane vrednosti in zato zanj zavarovani osebi ne bo treba doplačati.

Od 23. aprila 2009 je predpisovanje na recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (ozz) in dopolnilnega (prostovoljnega) zdravstvenega zavarovanja (pzz) omogočeno naslednjim štirim novim zdravilnim učinkovinam (v oklepaju navajamo tudi lastniška imena zdravil).

Metilnaltreksonijev bromid (relistor)

je namenjen zdravljenju z opioidi povzročene konstipacije (zaprtja) pri bolnikih z napredovalo boleznijo, ki prejemajo paliativno zdravljenje, kadar je odziv na navadno odvajalno zdravljenje nezadosten. Po predvidevanjih bo zdravilo bolnikom večinoma predpisano v regionalnih enotah paliativne oskrbe oz. protibolečinske obravnave, ki so ponekod po Sloveniji že ustanovljene (paliativna oddelka za onkološke bolnike na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in v Bolnišnici kopa-Golnik), ponekod pa so še v povojih (predvsem za neonkološke bolnike v zadnjih stadijih neozdravljivih bolezni).

Rivaroksaban (xarelto)

je peroralni antitrombotik (za preprečevanje krvnih strdkov). Namenjen je preprečevanju venske trombembolije pri odraslih bolnikih po kirurški zamenjavi kolka ali kolena. Prednost zdravila je, da je v obliki tablet, kar je glede na dosedanje zdravljenje z nizkomolekularnimi heparini, ki se dajejo v obliki injekcij, pomembna pozitivna sprememba.

Fesoterodin (toviaz)

je urospazmolitik, ki se uporablja za zdravljenje simptomov (povečana pogostnost uriniranja in/ali urgentna mikcija in/ali urgentna inkontinenca), ki se lahko pojavijo pri bolnikih s sindromom čezmerno aktivnega sečnega mehurja;

Etravirin (intelence)

je namenjen zdravljenju v kombinaciji z drugimi protivirusnimi zdravili pri bolnikih z okužbo s hiv, ki so razvili odpornost na prejšnja zdravljenja.

ZZZS zdravnike in farmacevte opozarja na dodatne možnosti racionalizacije pri porabi sredstev za zdravila, ki jih že danes omogočajo veljavni predpisi, s ciljem, da zavarovanim osebam še naprej omogoča dostop do sodobnih zdravil z dokazano kakovostjo, varnostjo in učinkovitostjo. Tako lahko zdravniki že zdaj predpisujejo zdravila na recepte na generični način, torej s splošnim imenom. V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja v tem primeru farmacevt v lekarni izda najcenejše zdravilo s predpisano učinkovino. Če želi zavarovana oseba zdravilo z višjo ceno, mora razliko doplačati. Generično predpisovanje je rešitev le za zdravila, ki imajo generične paralele. Pri zdravilih s patentno zaščito z generičnim predpisovanjem ne dosežemo dodatnih prihrankov. Da bi dosegli prihranke tudi pri patentno zaščitenih zdravilih, je treba poznati primerljiva zdravila in izbrati stroškovno najprimernejša. V nekaterih široko predpisovanih skupinah so razlike v cenah velike, torej obstajajo možnosti pomembnih prihrankov. Tretje področje možnih prihrankov je strokovno še zahtevnejše. Gre za optimalno kombiniranje zdravil in doseganje dobrega sodelovanja z bolniki, da predpisana zdravila tudi redno jemljejo. Tako je ZZZS konec aprila ponatisnil informativno-izobraževalna gradiva, v sodelovanju z nevladnimi in s strokovnimi organizacijami pa izvaja številne izobraževalne, informativne in raziskovalne projekte in s tem po svojih močeh prispeva zlasti k ozaveščanju uporabnikov zdravil za varnejšo in pravilnejšo rabo zdravil.