DOMOV PREUDARNO ZA ZDRAVJE ZDRAVILA IN MLADOSTNIKI

Zdravila in mladostniki

Mladostnike je treba izobraževati tudi o pravilni in varni uporabi zdravil, pri tem ima pomembno vlogo tudi svetovanje lekarniškega farmacevta in lekarna. Raziskava je pokazala, da slovenski mladostniki prepoznavajo lekarniške farmacevte kot zanesljiv in verodostojen vir informacij o zdravilih in drugih izdelkih, ki jih pogosto uporabljajo.

zdravila in mladostnikiMladostniki so večinoma zdravi fantje in dekleta, stari med 10 do 12 (konec otroštva) in 22 do 24 let (začetek zgodnje odraslosti). Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje kot mladostnika, mladostnico fanta ali dekle v starosti od 10. do 19. leta. Zdravstvene težave v tem obdobju so najpogosteje povezane s posebnostmi v rasti in razvoju v času mladostništva, z nekaterimi kroničnimi boleznimi ter novimi »sodobnimi« zdravstvenimi težavami, ki so v glavnem posledica nezdravega načina življenja.

Tako pri pravilni in varni uporabi zdravil kot tudi pri skrbi za zdravo življenje ter pri preprečevanju in reševanju najpogostejših zdravstvenih težav in tveganih vedenj za zdravje mladostnikov je pomembno sodelovanje in zaupanje med mladostniki, starši in zdravstvenimi delavci. Pomembna je predvsem osebna komunikacija med mladostniki in starši pa tudi med mladostniki, starši in zdravstvenimi delavci.

Če mladostniki uporabljajo zdravilo, potem morajo vedeti:

  • kako se zdravilo imenuje,
  • kakšen je namen njegove uporabe in kako deluje,
  • kako ga pravilno uporabiti,
  • kdaj ga je treba vzeti in kako dolgo ga bo treba uporabljati,
  • kaj storiti, če se izpusti odmerek,
  • kateri neželeni učinki lahko nastopijo in komu naj pove o njih,
  • kako se zdravilo pravilno shranjuje.

Glavne informacije za pravilno in varno uporabo zdravila podata mladostnikom in njihovim staršem zdravnik in farmacevt. Mladostniki naj vedno tudi sami natančno preberejo priložena navodila za uporabo zdravila. Vsa vprašanja in dvome, povezane z uporabo zdravil, morajo mladostniki razjasniti, preden začnejo uporabljati zdravilo, oziroma se morajo, če imajo dodatna vprašanja ali težave, posvetovati z zdravnikom, s farmacevtom ali starši. Le zdravilo, uporabljeno v skladu z navodili, ki jih da zdravnik ali farmacevt v lekarni in so zapisana tudi v priloženem navodilu za uporabo, je varno in učinkovito.

Mladostniki naj vedno tudi sami natančno preberejo priložena navodila za uporabo zdravila. Vsa vprašanja in dvome, povezane z uporabo zdravil, morajo mladostniki razjasniti, bodisi s pomočjo farmacevta ali staršev.

Mladostniki in/ali starši naj posebno na vprašanja, povezana z zdravili, odgovor poiščejo v lekarni, čeprav lekarniškim farmacevtom tudi zdravstvena problematika ni tuja. Vedno naj tudi poročajo o neželenih učinkih, ki se morebiti pojavijo pri uporabi zdravila pri mladostnikih, saj s tem prispevajo k še varnejši uporabi zdravil. Ob pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom se za vsako zdravilo posebej določa, ali ga lahko uporabljajo tudi mladostniki, na osnovi poznejših poročil o neželenih učinkih zdravila pa se nekatera zdravila pri mladostnikih uporabljajo pod večjim nadzorom ali pa se jih pri njih ne sme več uporabljati. V vsaki lekarni obstaja tudi prostor, namenjen zaupnemu pogovoru s farmacevtom.

Mladostniki se morajo zavedati, da lahko sočasno uživanje zdravil in alkohola, tobaka ter drugih snovi, ki sodijo med pogostejša tvegana vedenja za zdravje mladostnikov, zmanjša delovanje zdravil ali poveča verjetnost nastanka neželenih učinkov.

Kje naj mladostniki iščejo informacije o zdravilih in zdravstvenih težavah

Ko mladostniki iščejo informacije o zdravilih in zdravstvenih težavah, morajo vedeti, da so viri, ki jim lahko zaupajo, starši, zdravniki, lekarniški farmacevti, navodilo za uporabo zdravila, skupine za samopomoč, učitelji. Previdnejši pa naj bodo pri informacijah, ki jih dobijo o zdravilih in zdravstvenih težavah pri vrstnikih, v medijih, na spletu …

zdravila in mladostnikiČeprav mladostnike vabi možnost anonimnosti na spletu, se morajo zavedati, da gre za prostor, ki ni nadzorovan ter zato poln tudi zavajajočih ali celo napačnih informacij, katerih uporaba lahko resno ogrozi posameznikovo zdravje. Pri iskanju informacij o zdravilih in zdravstvenih težavah na spletu moramo vedno preveriti, kdaj je bila informacija predstavljena ter predvsem, kdo stoji za njo. Na spletu so zastopane tudi tako rekoč vse slovenske lekarne, kjer so objavljene verodostojne informacije o zdravilih in zdravstvenih težavah, hkrati pa lahko tako mladostniki kot starši o določeni problematiki vprašajo lekarniškega farmacevta.

Dan slovenskih lekarn, 26. september 2009

Lekarniški farmacevti bodo s temo Zdravila in mladostniki ta dan posvetili ozaveščanju javnosti, predvsem mladostnikov in njihovih staršev, o pravilni in varni uporabi zdravil. Ob tej priložnosti bo v vseh lekarnah po Sloveniji na voljo informativno gradivo, kjer je tema Zdravila in mladostniki predstavljena obširneje, saj se lekarniški farmacevti zavedajo, da je treba današnjim mladostnikom pomagati, da bodo odrasli v odgovorne in zrele ljudi, ki bodo kos življenjskim zahtevam.

Raziskava med slovenskimi mladostniki

Z anonimno raziskavo med mladostniki, opravljeno v maju 2009, je Sekcija farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu s pomočjo lekarniških farmacevtov pridobila več informacij o vlogi lekarniškega farmacevta pri pravilni in varni uporabi zdravil ter drugih izdelkov, ki jih mladostniki pogosteje uporabljajo. V raziskavo je bilo vključenih 3680 mladostnikov, starih od 12 do 19 let, iz vseh slovenskih regij. Med anketiranimi je bilo 48,2 % mladostnikov, starih manj kot 14 let, 35,2 %, starih od 14 do 17 let ter 16,6 %, starih 18 let ali več. V raziskavi je sodelovalo 58,4 % mladostnic in 41,6 % mladostnikov.

Ugotovitve raziskave kažejo, da slovenski mladostniki lekarniškega farmacevta bolj prepoznajo kot vir informacij o zdravilih kakor kot vir informacij o zdravju in zdravstvenih težavah. Razveseljivo je, da dobijo mladi v slovenskih lekarnah dovolj informacij za pravilno in varno uporabo zdravila. Podobno kot odrasli pa premalo poznajo in preberejo priloženo navodilo za uporabo pri zdravilu. Mnenje mladostnikov o zdravilih je večinoma pozitivno. Če mladostniki potrebujejo zdravilo, predpisano na zdravniški recept, gredo v lekarno največkrat skupaj s starši ali sami. V lekarno pridejo mladostniki sami predvsem po izdelke, pri katerih si želijo več zasebnosti (nujne kontracepcijske tablete po spolnem odnosu, testi za ugotavljanje nosečnosti). Mladostniki pridejo v lekarno po izdelke, dosegljive brez recepta, pogosteje v družbi staršev kot z vrstniki. Zunaj lekarne večinoma kupijo kondome, športno prehrano, kozmetične izdelke in izdelke za hujšanje. Po spletu mladostniki dobijo predvsem športno prehrano in izdelke za hujšanje.

Lekarniški farmacevti bodo s temo Zdravila in mladostniki že peto leto zapored ta dan posvetili ozaveščanju javnosti o pravilni in varni uporabi zdravil. Letošnja tema pomeni nadaljevanje lanskoletnih prizadevanj lekarniških farmacevtov za pravilno in varno uporabo zdravil pri otrocih. Poleg izdaje informativnega gradiva, ki je bilo na voljo v vseh slovenskih lekarnah, so lekarniški farmacevti temo Zdravila in otroci v šolskem letu 2008/2009  predstavili tudi z več kot 200 predavanji za otroke in njihove starše v osnovnih šolah in vrtcih po vsej Sloveniji.