DOMOV ZDRAVO ŽIVLJENJE ZA ZDRAVE ZOBE VPRAŠAJTE SVOJEGA ZOBOZDRAVNIKA TUDI ZA...

Vprašajte svojega zobozdravnika tudi za ceno

mag. Borut AmbrožičPoznate zobno miško, ki otrokom pod blazino pusti denar za vsak izgubljen mlečni zob?Vprašanje denarja je vezano tudi na zobozdravstvene storitve, s katerimi se kot pacienti oziroma uporabniki srečujemo vsake toliko časa. Zobozdravstvene storitve so v prvi vrsti vezane na določila osnovnega zdravstvenega zavarovanja oziroma javnega zdravstva.

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije zobozdravstvene storitve, ki jih opravi ali na katere vas napoti izbrani osebni zobozdravnik v skladu z veljavno strokovno doktrino. Te storitve morajo biti opravljene v pogodbeno določenem delovnem času, z uporabo standardnih materialov in upoštevanjem trajnostnih dob.

Žal pa se pravice, ki jih država nudi pacientu v zobozdravstvenemu in zdravstvenem sektorju nasploh, vedno bolj krčijo. To potrjuje tudi odločitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da bo v letu 2012 namenil iz zdravstvene blagajne 14 milijonov evrov manj za potrebe slovenskih bolnišnic. Na drugi strani pa ima vsak pacient možnost »vstopiti« v samoplačniški svet zobozdravstvenih storitev zasebnikov oziroma koncesionarjev. Cene samoplačniških zobozdravstvenih storitev določi izvajalec le-teh glede na ponudbo in povpraševanje na trgu. O tem mogoče nekoliko več v katerem od prihodnjih prispevkov.

Osnovni pojmi

Implantologija je veda, ki se ukvarja s pojavom vraščanja nebioloških vsadkov v živa tkiva in organe. Eno od najbolj razširjenih področij implantologije je dentalna ali zobna implantologija. V dentalni implantologiji je vsadke mogoče vstaviti pod sluznico in pokostnico (subperiostalni vsadki), kjer se vrastejo v vezivno tkivo. Implantati ali zobni vsadki nadomeščajo manjkajoče zobe.

Šestletna britanska deklica Niamh je zaradi težav britanskega gospodarstva premierju poslala funt, ki ji ga je pod blazino pustila zobna miška.

Zobna protetika je veja dentalne medicine, ki se ukvarja z nadomeščanjem izgubljenih zob. Danes poznamo dva osnovna pristopa k nadomestitvi izgubljenega zobovja: snemno- in fiksnoprotetični pristop.

Konzervativna stomatologija je usmerjena k zdravljenju ter popravljanju zob in koreninskih kanalov, pa tudi polnitvam in odstranjevanju zobnega kamna.

Način izbire osebnega zobozdravnika

Pacient si osebnega zobozdravnika lahko praviloma izbere med splošnimi zobozdravniki v zdravstvenem domu ali med zasebnimi zobozdravniki, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS. Seznami teh morajo biti vidno objavljeni v zobozdravstveni ordinaciji ali čakalnici ali pa v območni enoti ali izpostavi ZZZS. Pacient opravi izbiro zobozdravnika tako, da pri izbranem zobozdravniku podpiše posebno izjavo. Ta nato od »prejšnjega« zobozdravnika zahteva oziroma pridobi zdravstveno kartoteko pacienta, ki je od tistega trenutka v hrambi »novega« zobozdravnika. Izbrani zobozdravnik lahko pacienta na podoben način kot splošni zdravnik ali ginekolog odkloni le, če ima že preveč prijavljenih pacientov. Pacient, ki ga je zobozdravnik odklonil, se lahko o resničnosti navedb zobozdravnika pozanima na območni enoti ali izpostavi ZZZS. Izkušnje iz prakse pa seveda narekujejo korekten odnos med obema stranema, zato je priporočljivo, da vse odločitve temeljijo na prostovoljni osnovi in zaupanju.

Spoznajmo otroke z zobozdravnikom že zelo zgodaj v otroštvu. Če bodo nekajkrat prišli v ordinacijo samo pokazati zobke, bodo veliko bolj sproščeni, ko bodo morali sesti na stol zaradi zdravljenja.

Če zobozdravnik v okviru programa, dogovorjenega z ZZZS, ne more pacientu nuditi storitev takoj, mora voditi čakalno knjigo. Ob vpisu pacienta v čakalno knjigo mora določiti datum in uro pregleda, preiskave ali posega. Med samim zdravljenjem pacienta morajo izvajalci zagotavljali čakalno dobo v skladu z veljavno medicinsko doktrino in določili pogodbe z ZZZS. Izbiro in zamenjavo osebnega zobozdravnika določa tudi Zakon o pacientovih pravicah.

Nujni primeri in odsotnost osebnega zobozdravnika

Zobozdravnik je dolžan pacienta seznaniti s predlogom in ceno storitev.Vse potrebne zobozdravstvene storitve lahko pacient opravi pri izbranem osebnem zobozdravniku ali pri ustreznem specialistu. Brez napotnice ali k drugemu zobozdravniku lahko gre pacient v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja le: 

 • v primeru nujnega zdravljenja, 
 • v primeru nujne medicinske pomoči ali 
 • v primeru nedosegljivosti njegovega osebnega zobozdravnika.

Upravičenci do brezplačnih zobozdravstvenih storitev

Po določilih obveznega zdravstvenega zavarovanja delimo upravičence do zobozdravstvenih storitev na polnoletne in mladoletne osebe. Polnoletni pacient ima v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in ob upoštevanju standardov storitev in materialov pravico do: 

 • pregleda zob enkrat letno na lastno pobudo, 
 • kontrolnega pregleda šest mesecev po končanem zdravljenju, 
 • zdravljenja, polnjenja in nadgradnje zob, 
 • zdravljenja vnetnih in drugih sprememb v ustih vključno s kirurškimi posegi v območju ust in čeljusti ter 
 • zobnoprotetičnih nadomestkov v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in po načrtu osebnega zobozdravnika, ki ga pošlje v potrditev nadzornemu zobozdravniku ZZZS na obrazcu Predlog zobnoprotetične rehabilitacije.

Mladoletni pacient, ki ni dopolnil 18 let starosti, ima tudi pravico do občasnega čiščenja zobnih oblog in odstranjevanja zobnega kamna ter do ortodontskega zdravljenja. Za zavarovane osebe do te starosti in študente je predviden in obvezen tudi poseben preventivni zobozdravstveni program, nekoliko širše pa so tudi njihove pravice do zobnoprotetičnih nadomestkov.

Nujne zobozdravstvene storitve

V posebej nujnih primerih lahko pacient pomoč poišče tudi pri zobozdravniku, ki nima sklenjene pogodbe z ZZZS. Gre seveda za upoštevanje in izvedbo načela nudenja nujne pomoči. Zobozdravstvene storitve, ki so opravljene v nočnem času (od 20. do 6. ure) ter ob nedeljah in praznikih ali ki jih opravi zobozdravnik, ki ni vaš izbrani osebni zobozdravnik oz. nima sklenjene pogodbe z ZZZS, krije obvezno zavarovanje samo, če so bile nujne. Med nujne zobozdravstvene storitve štejejo predvsem: huda vnetja in bolečine, krvavitve in poškodbe v predelu zob in ustne votline.

Dolžnost izbranega osebnega zobozdravnika

V prvi vrsti se je izbrani osebni zobozdravnik dolžan držati določb Zakona o pacientovih pravicah in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako je dolžan pacienta seznaniti s predlogom in ceno storitev, ki jih pokriva obvezno zavarovanje, dopolnilno zavarovanje ali samoplačniško pacient. S podpisom predloga, danega s strani izbranega osebnega zobozdravnika, pacient potrdi, da je s predlogom in posledicami predlaganega zdravljenja soglašal.

Zobozdravnik je dolžan pacienta seznaniti s predlogom in ceno storitev, ki jih pokriva obvezno zavarovanje, dopolnilno zavarovanje ali samoplačniško pacient.

Standardni materiali v zobozdravstvu – brez doplačil

Standardni materiali, za katere se zavarovanemu pacientu ne sme posebej zaračunavati doplačil, so: 

 • zalivke na sekalcih in podočnikih (vidno območje),
 • vsi kompozitni materiali in fosfatni cementi,
 • amalgamske zalivke v ostalih zobeh,
 • vlite zalivke srebropaladijeve oziroma polžlahtne zlitine za vlivno tehniko, 
 • zobne fasete v prevlekah, kronah in mostičkih akrilat ali kompozitni materiali, 
 • za proteze akrilati: kadar je protezo treba kombinirati z opornico ali kadar je s protezo mogoče premostiti več vrzeli, od katerih bi za vsako imeli pravico do mostička, se sme na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja izjemoma izdelati proteza z vlito bazo iz kromkobaltmolibdenove in drugih podobnih zlitin.

Uveljavitev pravic

V zvezi s strokovnimi vprašanji ali glede čakalne dobe za prvi pregled in zdravljenje se lahko pacient obrne na svojega zobozdravnika ali na vodstvo zdravstvenega zavoda, kjer zobozdravnik deluje. Glede pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, postopkov njihovega uveljavljanja, obveznosti plačil in podobnega se lahko pacient/ zavarovanec obrne na ZZZS v območni enoti ali najbližji izpostavi. Prav tako pa je vsakemu pacientu na voljo možnost svetovanja s strani Zastopnika pacientovih pravic oz. oseb, določenih za pritožbe pri določenem izvajalcu zdravstvenih storitev.

Več informacij: 

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 58, december 2011.