DOMOV ZDRAVO ŽIVLJENJE BREZ BOLEČIN MERJENJE BOLEČINE Z VAS – VIZUALNO...

Merjenje bolečine z VAS – vizualno analogno skalo

SZZB – Slovensko združenje za zdravljenje bolečine je združenje, ki v svojih vrstah združuje zdravnike različnih specialnosti, ki se še posebej ukvarjajo s problemi bolečine.

Bolečina je kompleksen problem, saj ne prizadene samo obolelega organa, temveč celoten organizem obolelega in njegovo psiho. Povzroča vrsto vegetativnih reakcij v organizmu, od na primer povišanega krvnega tlaka, hitrega utripanja srca do sproščanja stresnih hormonov itd.

Bolečina je neprijeten občutek, ki je povezan z izkušnjami iz preteklosti (IASP 1974). Je posledica poškodbe organizma in sproščanja različnih snovi, ki povzročajo bolečino in ki se vežejo na določene receptorje v organizmu. S tem se začne proces prevajanja bolečine od mesta nastanka prek vmesnih preklopov po živčnih poteh do mesta zaznave bolečine, ki je v možganih. V določenem predelu možganske skorje se bolečine zavemo in jo tudi lokaliziramo na telesu. Vsaka bolečina je tudi čustveno individualno obarvana, torej je bolečina zelo subjektivna. Da bi bolečino napravili vidno in primerljivo med posameznimi ljudmi in da bi jo objektivizirali, obstajajo različne merilne lestvice za bolečino. Najbolj uporabljena je VAS – vizualna analogna skala. Pri njej je merilo razdeljeno na 10 razdelkov,  kjer 0 pomeni brez bolečin, z vsako številko pa bolečina narašča, in sicer do 10, ko je nevzdržna.

Bolečina je varovalni mehanizem, ki nas opozarja na neko škodljivo dogajanje v organizmu.

Bolečina je posledica nekega vidnega obolenja ali poškodbe in se z ozdravitvijo poškodbe in ob zdravilih tudi pozdravi. Če je bolečina nepravilno zdravljena, se lahko razvije kronična bolečina, ki je navzoča še dolgo po tem, ko je vzrok bolečine že pozdravljen, in nikakor ni vedno v sorazmerju s poškodbo (majhna banalna poškodba – hude dolgotrajne kronične bolečine!).

Bolečina je varovalni mehanizem, ki nas opozarja na neko škodljivo dogajanje v organizmu. Vedno vzbuja tudi strah pri bolniku, ki jo ima. Zato bolečina vedno prizadene človeka celostno – telesno, čustveno in psihično. Človeka ovira pri njegovem poklicnem delu in v odnosih z ljudmi. Bolniki se zaradi kronične bolečine velikokrat osamijo, zavračajo stike v družini, poklicu in prijateljih. Bolečina je širši družbeni problem, kajti poleg tega, da bolniki s kronično bolečino ne morejo normalno opravljati svojega dela – torej so v bolniškem staležu –, so tudi drugače družbeno neaktivni, postanejo depresivni, zagrenjeni, prestrašeni, nagnjeni k samomorom. Bolečino je treba učinkovito in dobro zdraviti. Težimo za tem, da bolečino toliko zmanjšamo, da je lahko človek ob njej aktiven in sposoben normalnega funkcioniranja v svojem okolju.

Izmerite svojo bolečino

SZZB in podjetje Medis iz Ljubljane smo se zato, da bi bolečino pri vsakem posamezniku in pri vsakem obolenju še bolj izpostavili in jo merili, odločili začeti vsesplošno slovensko akcijo merjenja bolečine z lestvico VAS. Vsak splošni zdravnik, h kateremu bi prišel bolnik s kakršnimi koli težavami, naj bi povprašal tudi o bolečinah, bolnik pa bi jih ocenil na lestvici VAS. Ta številka bi se tudi vpisala v bolniški karton. Merjenje bolečine ni pomembno samo zato, da ugotovimo, kakšna je stopnja bolečine, ampak tudi zato, da vidimo, kako smo učinkoviti pri zdravljenju bolečine, s tem ko spremljamo številko VAS v različnih časovnih obdobjih.

Ta vseslovenska akcija se je začela januarja letošnjega leta. Obsega letake, ki so na voljo v vseh zdravstvenih domovih in bolnišnicah v Sloveniji in bolnike seznanjajo z lestvico VAS. V skupek materialov spada tudi obvestilo za bolnike, kaj je lestvica VAS in kako se uporablja, ter še posebno obvestilo za zdravnike. Pripravljena je lestvica VAS za bolnike, ki ima tudi prostor za vpisovanje vrednosti VAS za posamezni dan in obdobje dneva. Bolečino po lestvici VAS naj si bolniki izmerijo vsak dan ob določenem času (zjutraj ali zvečer) in pri posameznih aktivnostih. Lestvico VAS naj imajo pri sebi in naj jo pri vsakem obisku zdravnika pokažejo tudi njemu.

Pri terapiji bolečine težimo za tem, da predpišemo odgovarjajoče zdravilo za odgovarjajočo jakost bolečine. Znano je, da so blage bolečine pri VAS 0–3, srednje močne 4–6 in močne od 7–10. Analgetiki (zdravila za zdravljenje bolečine) se predpisujejo po točno določenih pravilih, ki jih je postavila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), to je tristopenjsko glede na jakost bolečine. Dobro je, če so analgetiki predpisani na določene, najdaljše možne časovne presledke (8, 12, 24 ur). Če se pri terapiji bolečine pojavijo kakršni koli problemi in običajni analgetiki ne zadoščajo, je smiselno in potrebno napotiti bolnika v protibolečinsko ambulanto. Te so v okviru anestezioloških oddelkov v vseh bolnišnicah v Sloveniji, na Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani in na Onkološkem inštitutu v Ljubljani.

Prepričani smo, da bomo s to akcijo merjenja bolečine pri vseh prebivalcih in bolnikih opozorili na problem bolečine, vzpodbudili zdravnike, da bodo pravočasno ob drugi terapiji predpisali tudi analgetike ter da bomo s tem preprečili nastanek ali vsaj zmanjšali odstotek kroničnih bolečin, ki pomenijo velik terapevtski problem.

Merjenje bolečine in zapisovanje njene jakosti v bolniški karton je naloga in želja SZZB; pripomogla naj bi k uveljavitvi bolečine kot petega vitalnega znaka ob krvnem tlaku, pulzu, zavesti in temperaturi. To je načrt in prioriteta tudi vseh svetovnih organizacij za zdravljenje bolečine, katerih del je naše združenje SZZB, to sta EFIC – European Federation IASP Chapters – in IASP – International Association for Study of Pain.

Vse zdravnike, ki se v svojih ambulantah srečujejo z bolniki z bolečinami, predvsem pa zdravnike specialiste družinske medicine, naprošamo za dobro sodelovanje v tej akciji, za sodelovanje pa prosimo tudi vse bolnike.

Farmacevtskemu podjetju MEDIS iz Ljubljane se zahvaljujemo za izdatno finančno in organizacijsko pomoč pri izvedbi te akcije!

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 19, februar 2008.