DOMOV BOLEZNI VSE OSTALO V KATEGORIJI... BOLEČINA POJENJA, A POJAVI SE ZAPRTJE

Bolečina pojenja, a pojavi se zaprtje

Kronična bolečina med prebivalstvom predstavlja veliko težavo in močno vpliva na kakovost življenja. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) vsak peti Evropejec trpi zaradi bolečine in kar tretjina bolečino označuje kot hudo. Zato mnogim bolnikom predpisujemo močnejša zdravila proti bolečini. V primerjavi s protivnetnimi zdravili so to opioidni analgetiki. Problematika, povezana z uživanjem opioidnih analgetikov, je še obsežnejša, saj po novih priporočilih WHO le-te priporočamo tudi pri zdravljenju nerakave bolečine.

Kronična bolečinaKljub dokazani učinkovitosti tovrstnih analgetikov pa njihovo uporabo omejujejo pogosti neželeni učinki, kot so zaspanost, slabost in omotica. Opioidi kot analgetiki povzročajo tudi vrsto težav zaradi delovanja na gastrointestinalni trakt. Klinične posledice imenujemo z opioidi povzročene motnje v delovanju črevesja.

Zaradi tega več kot polovica bolnikov s kronično bolečino preneha z zdravljenjem ali pa zniža odmerek zdravila proti bolečini.

Vzročno odpravljanje tovrstnih neželenih učinkov je zaenkrat še vedno omejeno, zato je toliko bolj pomembno upoštevanje drugih ukrepov proti zaprtju.

Izvor težave: opioidni receptorji v steni črevesja

Po zaužitju opioidnega zdravila proti bolečini se le-to veže ali »usede« na receptorje (»sedeže«) v črevesni steni. To spremeni delovanje črevesa, ki se prične gibati neritmično, asinhrono in nepravilno. Posledično črevesna vsebina zastaja v črevesju oziroma se počasneje premika naprej. In še več, dodatna neželena posledica vezave opioida na opioidne receptorje v črevesni steni je še manjše izločanje sluzi in močnejše vsrkavanje tekočine. Blato se v črevesju močno zgosti, mestoma kar zasuši. Posledica je hudo zaprtje ter še vrsta drugih težav, ki jih skupno imenujemo z opioidi povzročene motnje v delovanju črevesa.

Posledice opioidne disfunkcije

Opioidna disfunkcija nikoli ni omejena le na debelo črevo, temveč tudi na ostale dele prebavil. Njene posledice so lahko:
• suha usta,
• napihnjenost trebuha,
• zgaga in refluksna bolezen,
• napihnjenost in vetrovi s krči,
• abdominalna bolečina trebuha,
• zaprtje.

Zaprtje je najpogostejša in najtežje rešljiva posledica opioidne terapije.

Včasih je tako hudo, da »pozabijo« na zdravila

Z opioidi povzročene motnje v delovanju črevesa in zlasti posledično zaprtje močno vplivajo na kakovost življenja bolnikov in njihovo sposobnost za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti – včasih je tako hudo, da se bolniki celo odločijo za popolno prenehanje zdravljenja bolečine. Vendar to vodi v začaran krog.

Terapevtski postopki

Z opioidi povzročeno zaprtje je pogosto spregledano in neustrezno zdravljeno. Skupaj s predpisanim opioidom se lahko kot pomoč pri lajšanju simptomov izvaja različne načine zdravljenja zaprtja (npr. z odvajali), vendar ti načini zdravljenja ne odstranjujejo vzroka težave in ne nudijo primernega olajšanja za bolnike – simptomi z opioidi povzročenega zaprtja pogosto vztrajajo in so prisotni pri številnih bolnikih kljub agresivni uporabi odvajal .

Pomembni so tako farmakološki kot nefarmakološki ukrepi, ki jih uvedemo takoj na začetku zdravljenja z opioidi.

Nove možnosti zdravljenja

Obetajo se nove možnosti zdravljenja zaprtja, povzročenega z opioidi. Istočasno z analgetiki želimo uporabiti substance, ki se »usedejo« na »sedeže« v črevesni steni, še preden jih zasedejo opioidi in povzročijo vse naštete stranske učinke – imenujemo jih antagonisti opioidnih receptorjev.

  • Tablete oksikodona in naloksona s podaljšanim sproščanjem so nov analgetik na svetovnem farmacevtskem trgu za lajšanje zmerne do hude bolečine, ki hkrati bistveno izboljšajo črevesno funkcijo. Tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje dve aktivni sestavini: oksikodon (opioid za lajšanje bolečine) in nalokson (spojino, ki preprečuje z opioidi povzročeno zaprtje, tako da blokira vezavo oksikodona na lokalne opioidne receptorje v črevesju). Učinkovitost kombinacije oksikodon/nalokson so raziskovali v obsežnem programu kliničnih preizkušanj, ki so pokazala, da te kombinirane tablete s podaljšanim sproščanjem omogočajo olajšanje bolečine primerljivo s tabletami oksikodona s podaljšanim sproščanjem, hkrati pa kombinirana tableta bistveno izboljša delovanje črevesja. Tablete oksikodona in naloksona s podaljšanim sproščanjem so pridobile dovoljenje za promet po postopku medsebojnega priznavanja (mrp) v dveh fazah: najprej (27. oktobra 2008 ) v 13 evropskih državah, 31. avgusta 2010 pa še v preostalih evropskih državah, med njimi tudi v Sloveniji. Oksikodon/nalokson tableta s podaljšanim sproščanjem je na voljo v različnih evropskih državah že od leta 2009 pod blagovnimi znamkami Targin, Targiniq in Targinact™. 
  • Metilnaltreksonijev bromid se daje v obliki injekcij. Z njim se zdravi z opioidi povzročeno zaprtje pri bolnikih z napredovalo boleznijo, ki prejemajo paliativno oskrbo - potem ko je bilo zdravljenje z odvajali neuspešno. Trenutno ima dovoljenje za promet po vsej Evropski uniji in v zda pod blagovno znamko Relistor. Na voljo je tudi pri nas. Vedno pa se uporablja v kombinaciji z drugimi, klasičnimi odvajali!

Zaključek

Kronična bolečina je zelo razširjena težava, ki znatno vpliva na kakovost življenja bolnikov in povzroča tudi velike družbene stroške. Trenutne možnosti zdravljenja z opioidi predstavljajo zadovoljivo lajšanje bolečine. Vendar je terapevtski učinek poslabšan zaradi z opioidi povzročene črevesne disfunkcije. Konstipacija oziroma zaprtje je najpogostejši in najbolj problematičen simptom z opioidi povzročenih motenj v delovanju črevesja. Priporočamo takojšnjo uporabo nefarmakoloških in farmakoloških ukrepov, ki pa ne vplivajo na vzrok motnje in ne nudijo primernega zmanjšanja simptomov.

Nova zdravila, to so antagonisti opioidnih receptorjev sami ali v kombinaciji z opioidi, pa obetajo boljše zdravljenje bolečine.

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 53, maj 2011.