DOMOV BOLEZNI ZA ZDRAVE KOSTI BOLNIKOM Z OSTEOPOROZO POMAGA TUDI...

Bolnikom z osteoporozo pomaga tudi patronažna služba na domu

Bolniki z osteoporozo, ki jih pestijo številni zlomi, so mnogokrat odvisni od tuje pomoči. O vlogi patronažne medicinske sestre pri oskrbi bolnika z osteoporozo (zlasti če gre za nepokretno osebo ali osebo, ki okreva po zlomu), smo povprašali go. Bernardo Dobnikar, dipl. med. sestro iz Zdravstvenega doma Ljubljana Vič-Rudnik.

Patronažna zdravstvena nega je del primarnega zdravstvenega varstva. Pravico do patronažnega varstva uveljavljajo zavarovanci v patronažnih službah zdravstvenih domov, ki so na območju njihovega bivanja, ali pri zasebnih patronažnih medicinskih sestrah s pridobljenim pooblastilom ministra za zdravje.

Preventivni obisk je namenjen ohranitvi in krepitvi zdravja glede na bolezen, preprečevanje zapletov in nudenja pomoči pri zagotavljanju oskrbe in možnosti samooskrbe na domu.

V okviru preventivnega programa lahko patronažna medicinska sestra izvede dvakrat letno obisk pri kroničnih bolnikih (tudi bolnikih z osteoporozo) in starostnikih nad 65 let, ki so osameli ali socialno ogroženi. Preventivni obisk je namenjen ohranitvi in krepitvi zdravja glede na bolezen, preprečevanje zapletov in nudenja pomoči pri zagotavljanju oskrbe in možnosti samooskrbe na domu. Takrat lahko svojci ali bolniki sami pokličejo pristojno patronažno službo in se dogovorijo za obisk. Če patronažna medicinska sestra ob obisku ugotovi potrebo po poglobljeni zdravstveni negi, se  posvetuje z zdravnikom, ki izda delovni nalog za pogostejše obiske.

Z bolniki z osteoporozo se na njihovem domu najpogosteje srečujemo, ko že nastopijo zlomi in jih obiščemo na podlagi delovnega naloga osebnega zdravnika. Naša naloga je organizacija oskrbe glede na zdravstveno stanje bolnika, fizične pomoči (strokovne ali laične), svetovanje za izposojo ortopedskih pripomočkov za pomoč pri vstajanju, hoji, osebni higieni, pri nepokretnih bolnikih izposoja postelje in blazin za preprečevanje razjed zaradi pritiska. Potrebna je odstranitev ovir v stanovanju, ki povečujejo nevarnost padcev, svetovanje prehrane, bogate s kalcijem, organiziranje dostave kosila na dom, spodbujanje k telesni aktivnosti, rednemu in pravilnemu jemanju zdravil, omejitvi ali opustitvi uživanja alkohola, kajenja. Pomembno je sodelovanje in povezovanje s svojci, še posebno pri nepokretnih bolnikih.

V domačem okolju so bolniki pogosto bolj dojemljivi za zdravstveno vzgojne nasvete, ki so pri bolezni, kot je osteoporoza, nujno potrebni. To je osnova našega preventivnega delovanja, ki preprečuje razvoj bolezni in njenih posledic.

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 15, oktober 2007.