DOMOV NOVIČKE 112 – KLIC V SILI TUDI ZA GLUHE IN...

112 – klic v sili tudi za gluhe in naglušne

Z odločitvijo ministrskega sveta Evropske zveze leta 1991 in direktivo Evropskega parlamenta leta 1998 je bila v Evropski zvezi uvedena enotna evropska številka za klic v sili 112. To je bila pomembna in hkrati drzna odločitev, ki je v iskreni želji izboljšanja človeške varnosti korenito posegla v organizacijo zaščite in reševanja posameznih držav Evropske zveze in širše.

Klic v sili - 112V Sloveniji smo že zelo zgodaj doumeli pomen uvedbe enotne evropske številke 112 za klic v sili, ne zgolj kot nadomestek dotedanjim številkam za klic v sili, temveč kot možnost za še učinkovitejše varstvo vseh, ki so kakorkoli ogroženi. Slovenija je bila druga država v Evropi, ki je konec leta 1997 uvedla enotno evropsko številko za klic v sili 112, na kar smo še posebej ponosni.

Storitev klica v sili je namenjena vsem, ki so kakor koli ogroženi in potrebujejo pomoč. Sprva je bila zamišljena le kot izmenjava govornih informacij. Z leti pa se je pokazalo, da to ni zadosti, saj so bile tako izmenjane informacije velikokrat pomanjkljive ali nepopolne. Ena večjih težav je bila tudi v tem, da storitve klica v sili niso mogli uporabljati gluhi in naglušni. Razširitev z novimi možnostmi je bila zato nujna. Poleg samodejnega prikaza lokacije kličočega nameravamo v prihodnosti razširiti klic v sili z možnostjo pošiljanja besedil in video klicev v sili. Pri tem je potrebno smiselno uporabiti obstoječe storitve prenosa besedilnih sporočil in videa v javnih telekomunikacijskih omrežjih. Operaterji javnih telefonskih omrežij bodo morali za vsako od naštetih možnosti zagotoviti ustrezno kakovost storitve in prednost klica tako v normalnih razmerah kot tudi v primeru večjih naravnih in drugih nesreč. V predlogu sprememb Zakona o elektronskih komunikacijah, ki bodo sprejete predvidoma v prvi polovici leta 2010, smo predlagali uzakonitev obveznosti zagotavljanja govornih, besedilnih in video klicev v sili na številki 112. Poleg tega smo predlagali tudi obveznost promocije številke 112 na spletnih straneh ponudnikov javnih telekomunikacijskih storitev in v pozdravnih SMS sporočilih.

Wap112V Upravi RS za zaščito in reševanje smo konec leta 2008 poskusno uvedli klic v sili za gluhe in naglušne Wap112. Rešitev je edinstvena v Evropi, saj je bil wap na tak način prvič uporabljen za potrebe klica v sili. Wap112 omogoča pošiljanje besedilnega klica v sili prek portala Uprave RS za zaščito in reševanje na naslovu wap.sos112.si v Regijski center za obveščanje Ljubljana, ki sprejema tovrstne klice iz cele Slovenije.

Wap112 je dostopen prek vseh standardnih GSM in UMTS telefonov, ki omogočajo storitev wap. Za pošiljanje besedilnega klica v sili smo izdelali posebno aplikacijo, ki omogoča interaktivno izmenjavo besedilnih sporočil med kličočim in regijskim centrom za obveščanje.

Avtor aplikacije je Boštjan Tavčar iz URSZR, izdelala pa jo je ekipa iz Laboratorija za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko pod koordinatorstvom Andreja Šterna.

Za storitev Wap112 je Uprava RS za zaščito in reševanje letos, na predvečer evropskega dneva ozaveščanja o enotni evropski številki za klic v sili 112, v Bruslju prejela nagrado Evropskega združenja za klic v sili (EENA).

Kljub dolgi tradiciji številke 112 v Evropi na žalost ugotavljamo, da je poznavanje številke med ljudmi slabo. Zadnje raziskave, ki so jih leta 2008 opravili v okviru Evropske zveze, kažejo, da trenutno le približno 24 % državljanov pozna številko 112 kot številko, ki jo lahko pokličejo v nujnem primeru kjer koli v Evropi, ter da le 30 % državljanov Evropske zveze meni, da so dovolj obveščeni o obstoju številke 112. Ta dejstva so, zavedajoč se potrebe po izboljšanju prepoznavnosti in ozaveščenosti o enotni evropski številki za klic v sili 112, vzpodbudila Evropski parlament, Svet Evropske zveze in Evropsko komisijo, da razglasijo dan številke za klic v sili 112. Za vsakoletni dan ozaveščanja o enotni evropski številki za klic v sili 112 so izbrali 11. februar, ki simbolično predstavlja številko 112. Želim si, da bi bil tudi ta členek eden od kamenčkov v mozaiku prizadevanj za boljšo prepoznavnost številke za klic v sili 112.