Epilepsija - kratek stik v možganih

Kljub pogostnosti epilepsije se o njej pri nas (pre)malo piše, bolniki pa so zaradi nepoznavanja pogostokrat neupravičeno stigmatizirani.