DOMOV BOLEZNI ZA ZDRAVE KOSTI ZDRAVLJENJE OSTEOPOROZE V AMBULANTI...

Zdravljenje osteoporoze v ambulanti splošnega zdravnika

Katarina Planinec o osteoporoziOsteoporoza je bolezen, za katero sta značilni nizka mineralna gostota kosti in porušena mikroarhitektura kostnih trabekul, kar vodi v povečano lomljivost kosti. Pri bolnicah in bolnikih z osteoporozo pride do zloma že ob manjših poškodbah. Osteoporozni zlom lahko nastane že pri padcu s stojne višine. Največkrat gre za zlome zapestja, vretenc, najpomembnejši (oz. najtežavnejši) pa je zlom kolka. Ta pomeni za starejšega človeka negibljivost in odvisnost od pomoči drugih, lahko pa celo smrt zaradi pljučnice. Namen zdravljenja je preprečiti prvi zlom.

Odkrivanje osteoporoze

Pomembno je zgodnje odkrivanje osteoporoze. Iščemo bolnike z dejavniki tveganja za osteoporozo, ti pa so starost, zlom kolka pri materi, zgodnja menopavza, kar pomeni pred 45. letom, odsotnost menstruacije več kot eno leto (z izjemo zaradi nosečnosti ali uporabe intrauterinega materničnega vložka mirena), nizka telesna teža ter druge bolezni, kot so anorexia nervosa, malabsorpcija, primarni hiperparatireoidizem, po presaditvi organov, kronična ledvična odpoved, hipertireoza, Cushingov sindrom ali daljše obdobje imobilizacije udov pri zlomih. Dejavnik tveganja je tudi jemanje kortikosteroidov 4 mg na dan več kot tri mesece. Na kosti pomembno vplivata telesna aktivnost, seveda v pozitivnem smislu, in prehrana, bogata s kalcijem in vitaminom D. Kajenje, alkohol in kofein v kavi pa kostno gostoto zmanjšujejo.

Aktivno odkrivanje osteoporoze
Osteoporozo je treba torej aktivno iskati, kajti do prvega zloma je po navadi nema. Bolezen ugotovimo z merjenjem mineralne kostne gostote z aparatom DEXA. Centri DEXA so dostopni po celotni Sloveniji, preiskavo pa moramo plačati sami (okvirna cena je 50 evrov). Naj nam ne bo žal denarja. Če odkrijemo osteoporozo in jo pravočasno zdravimo ter tako preprečimo prvi zlom, je to res zelo poceni. Če pa je izvid normalen, smo lahko veseli, da imamo trdne kosti. Kontrola je potrebna šele čez pet do deset let, odvisno od vrednosti mineralne gostote kosti.

Zdravljenje osteoporoze

Z osteoporozo sem se prvič srečala že leta 1995, ko sem začela delati kot zdravnica pripravnica na Golniku. Takrat je predstavnica farmacevtske družbe predstavila novost v zdravljenju osteoporoze – nosno pršilo. O osteoporozi se je že govorilo, vendar še zdaleč ne toliko kot zdaj. Zatem sem delala na travmatologiji, kjer so že takrat določeni kirurgi omenjali osteoporozo. Eno leto sem bila zaposlena tudi na pediatriji – tam pa sem na osteoporozo kar malo pozabila.

odkrivanje in zdravljenje osteoporoze

Leta 1997 pa sem prišla v ambulanto splošne medicine, kjer sem še zdaj. Že prvi mesec sem se lotila sistematičnega pregledovanja kartotek in bolnikov. Pri vsakem sem naredila preventivni pregled, že ko sem ga prvič videla. Ženskam po 50. letu sem svetovala pregled dojk, merjenje kostne gostote ter redne preglede pri ginekologu.

Tako sem sistematično odkrivala tudi bolnice z osteoporozo. Imela sem srečo, da sem v službo prišla v letu, ko se je pojavilo veliko novih zdravil za zdravljenje kroničnih bolezni, tudi za zdravljenje osteoporoze. Nekaj let za tem so prišla še druga nova zdravila iz skupine bifosfatov in drugi, kot so Evista, Miacalcic in stroncijev renalat.

Ko odkrijemo osteoporozo, jo je torej treba zdraviti. Preden uvedemo zdravila, moramo izključiti sekundarno osteoporozo. To pomeni, da izključimo možnost druge bolezni, ki lahko povzroča osteoporozo, kar ugotovimo z laboratorijskim pregledom krvi. Katere preiskave so potrebne, določi zdravnik.

Zdravila za zdravljenje osteoporoze je treba jemati redno

Zdravila za osteoporozo so zelo učinkovita, vendar le, če jih bolnik jemlje. Številne raziskave so pokazale, da je pri zdravljenju kroničnih bolezni sodelovanje bolnikov slabo, da neredno ali sploh ne jemljejo zdravil. Tudi pri osteoporozi ni drugače. Slovenska raziskava, ki jo je opravila katedra za družinsko medicino, je pokazala, da skoraj štirje od desetih bolnikov, ki jemljejo tedenska zdravila za osteoporozo, zdravljenje prekinejo že v prvem letu.

Postavitev diagnoze torej ni konec našega dela, temveč začetek trajnega sodelovanja med bolnikom in zdravnikom. Pomembno je, da je jemanje zdravila čim preprostejše, s čim manj neželenimi učinki in čim manj interakcijami z drugimi zdravili, ki jih bolnik jemlje.

V svoji ambulanti skrbim za približno 2100 bolnikov, od tega ima od leta 1997 odkrito osteoporozo 95 bolnic in 2 bolnika. Še vedno odkrivam nove primere. Bolniki se starajo, vpišejo se novi. Pregledala sem kartoteke vseh bolnikov z osteoporozo in ugotovila, da je sodelovanje bolnic kar zadovoljivo. Od takrat 90 odkritih bolnikov z osteoporozo jih je le sedem prekinilo zdravljenje.

Redno jemanje zdravil lahko dosežemo le z dobrim sodelovanjem med zdravnikom in bolnikom. Če nam bolnik zaupa in se počuti varnega, kar pomeni, da ve in čuti, da je v dobrih rokah, potem je vse lažje.

Ko dosežemo to, je na vrsti informacija o zdravljenju in zdravilu. Poleg zdravila za osteoporozo je zelo pomembno tudi redno jemanje kalcija in vitamina D, kajti če ju primanjkuje, ni učinka. Sama zdravilo za osteoporozo predstavim kot zidarja, kalcij kot zidake in vitamin D kot malto. Še tako dober in učinkovit zidar ne more sezidati hiše, če nima malte in zidakov. Tako tudi zdravilo ne more graditi kosti, če nima dovolj kalcija in vitamina D. To si lahko zapomni vsak in zato vsi redno jemljejo vse.

Zdravila se med seboj razlikujejo po načinu delovanja in načinu jemanja (enkrat na mesec, enkrat na teden ali enkrat na dan). Poleg načina jemanja, ki je zelo pomemben, pa je pomembna tudi učinkovitost zdravila v preprečevanju zlomov vretenc in kolka.

Zdravila naj bi jemali vsaj tri leta oziroma do izboljšanja kostne gostote v območje osteopenije. Zdravljenje spremljamo s ponovnim merjenjem kostne gostote čez eno leto in nato na eno do dve leti, odvisno od kostne gostote.

Pred desetletjem je bilo zdravljenje osteoporoze preprosto, saj je bilo na voljo samo eno ali dve zdravili. Zdaj jih je veliko več. Načrtovanje zdravljenja naj zato temelji na učinkovitosti zdravila, upoštevamo pa tudi starost bolnice oziroma leta po menopavzi, prisotnost ali odsotnost osteoporoznih zlomov vretenc in kolka, pridružene bolezni ali stanja (težave z želodcem, prebolela venska tromboza, dislipidemije), pričakovanja in  želje bolnika, seveda vse v skladu s strokovnostjo. Dobro je  poznati tudi cene zdravil in omejitve, ki jih postavlja ZZZS.

Prebivalstvo se stara, življenjska doba se podaljšuje. Osteoporoze bo tako vedno več. Treba jo je aktivno odkrivati in zdraviti. Pri zdravljenju je najpomembnejše redno jemanje zdravil. Zdravilo izberemo individualno, glede na bolnika. Pomembno je, da je učinkovito in varno, hkrati pa je potrebno jemanje vitamina D in kalcija.

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 15, oktober 2007.