DOMOV NOVIČKE VLOGA VELETRGOVCEV JE POMEMBNA TAKO Z...

Vloga veletrgovcev je pomembna tako z vidika varnosti kot učinkovite oskrbe slovenskega trga z zdravili

Na strokovnem posvetu »Promet z zdravili na debelo – miti, resnice in podatki« 2015 so udeleženci izpostavili, da so veletrgovci z zdravili vitalni člen verige oskrbe z zdravili. Svojo vlogo, ki jo zakonodaja opredeljuje kot storitev v javnem interesu, opravljajo transparentno, kakovostno, odgovorno in predvsem učinkovito.

Zato v Sloveniji tudi nikoli ni prihajalo do težav z dostopnostjo zdravil, saj veletrgovci v vsakem trenutku skladiščijo nekaj 10.000 različnih zdravil in izdelkov in tako omogočajo, da pri dobavi zdravil ni čakalnih vrst. Storitve v javnem interesu na slovenskem trgu zdravil, vrednem približno 600 milijonov evrov, opravlja 84 veletrgovcev z zdravili in 13 priglašenih veletrgovcev. Strokovnega posveta so se udeležili najvišji predstavniki te panoge in države.

Oskrba z zdravili je ključna za delovanje zdravstvenega sistema

Oskrba z zdravili je ključna za delovanje zdravstvenega sistema»Osrednja naloga veletrgovcev z zdravili na debelo je zagotoviti, da vsakdo pravočasno dobi zdravilo, ki ga potrebuje, ne glede na to, kje v določenem trenutku je. Zato je pomembno, da smo del širšega partnerstva, ki poleg nas – veletrgovcev – vključuje tudi proizvajalce zdravil, lekarne, bolnišnice in državne inštitucije. Odgovornost, ki jo imamo vsi skupaj v odnosu do bolnikov, pa je ogromna,« je uvodoma dejal Miha Lavrič, mag. farm., predsednik Sekcije veletrgovcev z zdravili pri Trgovinski zbornici Slovenije in predsednik uprave Salusa.

Zaradi pomembnosti za nemoteno delovanje zdravstvenega sistema je oskrba z zdravili ena najbolj reguliranih panog v Sloveniji. Nadzorujeta jo Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke ter Zavod za zdravstveno zavarovanje. »Kljub temu mnogi še vedno menijo, da imamo veletrgovci pri dobavi zdravil lahko delo in pri določanju cen zdravil širok manevrski prostor. Toda situacija je dejansko ravno nasprotna. Končna dobava zdravil lekarnam je samo najbolj viden del aktivnosti, ki jih izvajamo. Pred tem moramo seveda zdravila nabaviti od domačih in tujih dobaviteljev, jih potem ustrezno skladiščiti ter na koncu poskrbeti tudi za zbiranje in varno uničevanje odpadnih zdravil. Pri vsem smo pod strogim nadzorom državnih institucij, obenem pa na lastne stroške vzdržujemo zalogo zdravil za daljše obdobje za celo Slovenijo. Naša naloga je torej več kot samo dobava zdravil, proces pa bolj čedalje bolj zahteven, tudi kot se morda zdi na prvi pogled,« je pojasnil Davorin Poherc, predsednik uprave Kemofarmacije.