Revmatoidni artritis

Kljub vsemu zmorem!

Kronična vnetna revmatična bolezen je skupno ime za različne bolezni, ki prizadenejo mišično-skeletni sistem. Lahko prizadenejo kosti, sklepe, mehka tkiva in mišice. Ena najpogostejših je revmatoidni artritis (RA). RA je kronična, vnetna, sistemska revmatična bolezen avtoimune narave. Prizadene vse sklepe, vnetje se pojavi na ovojnicah sklepov, kit in burzah. Kronično vnetje povzroči nepopravljivo poškodbo hrustanca in kosti ter deformacije. Posameznika bolezen ne prizadene le fizično, ampak tudi psihično.

Po ocenah v Sloveniji za revmatizmom zboleva 10 odstotkov populacije, kar z drugimi besedami pomeni, da je pri nas okoli 200.000 bolnikov. V Sloveniji je okoli 20.000 bolnikov z revmatoidnim artritisom, saj zboli za revmatoidnim artritisom okoli 1 odstotek prebivalstva. Statistike poleg tega kažejo, da ima po 75. letu starosti več kot 80 odstotkov ljudi obrabljen in degeneriran vsaj en sklep - prav zato je pomembno, da se o revmatičnih obolenjih in njihovih simptomih čim pogosteje govori.

Izboljšanje je odvisno tudi od bolnika samega

Izboljšanje je odvisno tudi od bolnika samegaIzobraževanje bolnikov se priporoča kot sestavni del zdravljenja RA. Zato bomo organizirali delavnice za bolnike, ki bodo vsebovale konkretne informacije o naslednjih področjih: bolezni, zdravljenju, lajšanju bolečine, izboljšanju mobilnosti, pravilnih položajih telesa pri opravljanju določenih nalog, ohranjanju kondicije, preprečevanju padcev v domačem okolju, ohranjanju gibljivosti sklepov z uporabo čim manjše sile pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, negi kože, prehranskih nasvetih, zmanjšanju prekomerne teže, soočenju s spremenjeno samopodobo, spremembi življenjskega stila in načinih upravljanja bolezni s pomočjo tehnično medicinskih pripomočkov.

Pri diagnosticiranem RA imajo zdravniki revmatologi možnost zdravljenja z različnimi zdravili. Pogosto se uporablja metotreksat, ki obstaja v dveh oblikah: tablete in subkutane injekcije, ki povzročajo bistveno manj gastro intestinalnih težav, zato jih predpisujejo bolnikom, ki tablete težko prenašajo. Izrednega pomena je, da bolnike poučimo o pravilni aplikaciji zdravila ter opozorimo na morebitne neželene učinke.

Nov doprinos k zdravljenju RA so tudi izredno učinkovita biološka zdravila, vendar je izboljšanje zdravstvenega stanja in kakovosti življenja bolnikov odvisno od njihove sposobnosti in pripravljenosti upoštevati navodila za zdravljenje, ki vključujejo tudi nefarmakološke nasvete.

Cilji zdravljenja se včasih razlikujejo od osebnih

Izredno pomembno je, da ima bolnik z RA dostop do strokovnjaka, ki mu lahko nudi potrebne informacije. Izobraževanje lahko poteka individualno ali skupinsko, odvisno od posameznikove težave. Svetovanje je zasnovano na podlagi opravljenega intervjuja. Tako bolnik sam izpostavi tista področja življenja, ki mu delajo največ preglavic. Cilji zdravljenja bolezni se mnogokrat razlikujejo od osebnih ciljev. Zdravniku je pomembno, da je bolnikova bolezen pod nadzorom, da je zdravljenje uspešno, bolnik pa ima svoje želje in hotenja. Ogromno bolnikov ne more prehoditi razdalje, daljše od sobe ali stanovanja. Pomembno se je pogovoriti in ugotoviti, kje je težava. Največkrat so razlogi slaba mišična moč, bolečina in okorelost sklepov, ki so lahko posledica socialne izoliranosti. Bolniki se namreč pogosto odtujijo od družbe, zato ne hodijo iz udobja doma, ki kmalu postane zapor. Tukaj se sklene začarani krog neaktivnosti, socialne odtujenosti in še večjega napredovanja bolezni.

Z vključevanjem bolnikov v delavnice omogočimo izmenjavo izkušenj med udeleženci. Ne počutijo se več popolnoma sami in nerazumljeni, ker se družijo z ljudmi, ki imajo iste težave. Pogosto skozi pogovor sami pridejo do rešitve težave.

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 63, maj 2012.