DOMOV PREUDARNO ZA ZDRAVJE PSIHOTERAPIJA S POMOČJO KONJ

Psihoterapija s pomočjo konj

V Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, edinem srednjegorskem zdravilišču v Sloveniji, sredi prečudovite neokrnjene narave, so konec meseca septembra odprli prvi del terapevtsko jahalnega centra in predstavili psihoterapijo s pomočjo konj v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, ki poteka v okviru celostne obravnave psihoije otrok in mladostnikov.

Za marsikaterega otroka so konji pomemben motivator pri vključitvi v terapevtski program.Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna že tradicionalno velja za prostor, kjer se zdravijo otroci in mladostniki z dihalnimi težavami. V času največje zasedenosti zdravilišča se je na Rakitni zdravilo tudi po 100 in več otrok hkrati.

Romana Raspberger, direktorica zdravilišča Rakitna, nam je povedala: »V letu 2007 je bil zavod na robu zaprtja zaradi zmanjšanja napotitev otrok na zdraviliško zdravljenje. Vsekakor lahko danes rečem, da sem izredno vesela, da je takrat zmagala zdrava pamet, saj je takrat vodstvo zavoda s pomočjo podpore Ministrstva za zdravje in ustanovitelja, Občine Brezovica, pripravilo program s področja duševnega zdravja, namenjen otrokom in mladostnikom, ki imajo težave na področju motenj hranjenja in motenj čustvovanja. Epidemiološke študije namreč kažejo porast motenj hranjenja in čustvenih motenj v slovenskem prostoru tako med otroki kot med mladimi. Ravno zato so zgodnje odkrivanje in preprečevanje teh motenj ter kasnejša reintegracija/rehabilitacija prav tako pomembni kot samo zdravljenje že razvitih oblik motenj. Mladinsko klimatsko zdravilišče tako v zadnjih letih postaja vse bolj prepoznavno zlasti po uspešni obravnavi otrok in mladostnikov, ki se soočajo z motnjami hranjenja in čustvovanja. V progam smo vključili najsodobnejše metode obravnave otrok. Med različnimi oblikami psihoterapevtskega vodenja prav zagotovo izstopa terapija s konjem kot najsodobnejša metoda obravnave otrok.«

Za potrebe terapij s pomočjo konj so postavili prvo fazo terapevtsko jahalnega centra, ki predstavlja zaključeno oblikovno in funkcionalno celoto. Gre za velik objekt, ki omogoča zagotovitev boljših pogojev za terapevtske aktivnosti otrok. Terapije s pomočjo konj zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji žal še ne krije, zato so donatorska sredstva za izvajanje programov pedagoškega in terapevtskega jahanja našli v tujini. Tako so pridobili sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma v višini skoraj pol milijona evrov, ki so zadostovala za dokončanje 1. faze gradnje objekta ter uvedbo in izvedbo programa terapevtskega jahanja s profesionalno skupino in treniranimi konji, predstavitev terapevtskega programa širši javnosti, nakup opreme za terapevtsko jahanje konjev ter razvoj povezovanja s podobnimi ustanovami v Sloveniji in izven Slovenije.

Za marsikaterega otroka so konji pomemben motivator pri vključitvi v terapevtski program. Otroci z Rakitne odhajajo z lepimi spomini in s pozitivnejšim mnenjem o sebi.

Dodatna sredstva v višini 67.000 evrov za področje terapije s pomočjo konj jim je ob 50-letnici delovanja Mladinskega zdravilišča Rakitna podelil Danfossov sklad Mads Clausen. Projekt je trajal dve leti in pol. Ocenjujejo ga kot zelo uspešnega, izkušnje namreč kažejo, da so za marsikaterega otroka konji pomemben motivator pri vključitvi v program in da otroci odhajajo z lepimi spomini in pozitivnejšim mnenjem o sebi. Projekt je pomenil gradnjo trdnega temelja terapije s konji na Rakitni, v prihodnje pa si želijo storitve razširiti in strokovno še nadgraditi, pri čemer pa bo bistvenega pomena nadaljnje pridobivanje sredstev. Tako želijo v drugi fazi zaključiti servisni del objekta, namenjen konjem (boksi, prostor za krmila, prostor za seno in prostor za žagovino ter prostor za hlevsko orodje, ki se po potrebi lahko preuredi tudi v dodaten konjski boks), celotno fasado objekta in zunanjo ureditev. Tretja faza pa bo vključevala izgradnjo servisnega dela uporabnikov (prostor za pogovore s pacienti, hodnik, sanitarije). Sredstva za dokončanje druge in tretje faze so že začeli zbirati preko donatorjev – podjetij in posameznikov, konec leta pa bodo organizirali večjo akcijo zbiranja sredstev Dajmo skupaj otrokom priložnost.

Del terapije so vaje, med katerimi otrok lahko leži na konju in ga objema, ga krtači in neguje.Katarina Mavec, univ. dipl. psih., vodja tima za terapevtsko jahanje v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, je poudarila, da njihovo zdravilišče odlikuje celostna obravnava uporabnikov, pri čemer so v zadnjih letih razvijali tudi terapijo s pomočjo konja, ki otroke in mladostnike zelo motivira za sodelovanje, ima pa tudi veliko drugih posebnosti in prednosti. »Konji v sebi združujejo lastnosti, ki na splošno ljudi očarajo in jih navdušijo, da se jim približajo in jih spoznajo. Posebno mladostniki včasih potrebujejo več časa, da se počutijo dovolj varno za aktivno sodelovanje v pogovorni skupini. Pri terapiji s konji, ki v programu dopolnjuje pogovorno terapevtsko skupino, pa so mladostniki in otroci postavljeni v dejanski odnos s konjem tu in zdaj, kjer se hitro pokažejo njihove težave, nefunkcionalna prepričanja in vzorci ter hkrati tudi možnost vaje ustreznejših načinov vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov. Tako lahko npr. mladostnica, ki meni, da v družini in vrstniški skupini nima nikakršne besede ali vpliva na druge, doživi, da konja nikakor ne zmore premakniti z mesta, saj ta čuti njeno negotovost, ki jo sporoča s telesno govorico. Frustrirajoči izkušnji, ki odslikava njene siceršnje odnose, sledi preverjanje resničnosti nefunkcionalnih prepričanj (v tem primeru »nihče me nikoli ne upošteva«), nato pa načrtovanje in aktivno preizkušanje uspešnejših strategij. To lahko pomeni večjo vztrajnost, odločnost in jasnost pri komunikaciji s konjem, ki se odzove s sodelovanjem. Konji ponujajo obilo izzivov, kjer je potrebna odločnost, vztrajnost, jasnost in dobre strategije spoprijemanja s težavami. Hkrati so senzibilna bitja, ki hitro zaznajo, kako se človek dejansko počuti, kdaj je v stiku s seboj in kdaj ne. Konji sprejmejo tudi vsa naša čustva ali počutja, s katerimi pridemo do njih, pomembno je le, da se jih zavemo in se vedemo skladno z njimi. Oseba, ki se npr. konja boji, to pa poskuša prikriti z nekoliko agresivnejšim nastopom, v konju vzbudi nemir, saj iz drobnih znakov razbere prikrit strah. Terapevt opazi spremembo v vedenju konja (prestopanje, odmikanje ...) in osebi pomaga, da iz ure v uro prepoznava svoje dejansko počutje ter sprejme strah kot varovalen in običajen del življenja,« je pojasnila Katarina Mavec.

Terapijo s konji uporabljajo v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna v dveh programih, in sicer v programu Šola zdravega odraščanja in v programu Reintegracija in rehabilitacija oseb s čustvenimi motnjami in motnjami hranjenja.

Del terapije so vaje, med katerimi otrok lahko leži na konju in ga objema, ga krtači in neguje, sedi na njem z zaprtimi očmi in posluša svoje telo in svoje počutje.

Katarina Mavec opisuje primer: »Mladostnica že dve leti in pol trpi za anoreksijo. O sebi meni, da je grda in nezanimiva, v zadnjem času se še bolj umika stikom s prijatelji. V šoli je odlična, vendar se uspehov ne veseli, pač pa jo ves čas skrbi, kako ji bo šlo. O svojih čustvih in odnosu do sebe težko govori, starša zanjo pravita, da ima nizko samopodobo. Pri terapevtskem delu s konji je sprva do sebe zahtevna, vsako vajo želi izpeljati popolno, čeprav s konji nima izkušenj. Tekom srečanj ponujamo vse več vaj, kjer lahko leži na konju in ga objema, ga krtači in neguje, sedi na njem z zaprtimi očmi in posluša svoje telo in svoje počutje. Po nekaj srečanjih prične pripovedovati o tem, kako čuti svoje telo in spoznava, da se na konju v gibanju v svojem telesu lahko počuti udobno in prijetno. Doživela je torej konkretno pozitivno izkušnjo s pomočjo svojega telesa, kar pomeni košček spremenjenega odnosa do sebe.«

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 57, november 2011.