DOMOV BOLEZNI VENERIN KOTIČEK POGOVOR O SPOLNOSTI MED PARTNERJEMA NAJ...

Pogovor o spolnosti med partnerjema naj ne bo tabu

Irena Rahne Otorepec, dr. med., kot specialistka psihiatrije dela v Ambulanti za spolne motnje. Z njo smo se pogovarjali o tem, kako lahko paru, ki bi rad znova užival v spolnem življenju, pomaga spolni terapevt. Te sicer v Sloveniji lahko preštejemo na prste ene roke.


Irena Rahne OtorepecBi poiskali pomoč pri zdravniku, če bi zaradi takšnih ali drugačnih težav s partnerjem zanemarila ali celo opustila vajino spolno življenje? O eni od najpogostejših moških težav – motnji erekcije – je že veliko raziskanega in napisanega, pa tudi dokaj učinkovita zdravila obstajajo. Potreben je »le« pregled pri zdravniku, ki bo predpisal ustrezno terapijo. Pa še v tem primeru moški kar dolgo zbirajo pogum, preden obiščejo zdravnika. Vendar pa se s tabletami ne da zdraviti vsega.

Kakšne so vaše izkušnje, ali sta spolnost in pogovor o spolnosti pri nas še vedno tabu? Ali se pari znajo pogovarjati in zmorejo poiskati pomoč, če imajo težave v spolnem življenju?

Tisti pari, ki se znajo pogovarjati tako rekoč o vseh plateh svojega življenja, se bodo lažje pogovarjali tudi o spolnosti. Že na splošno pa obstajajo razlike med moškimi in ženskami, saj ženske veliko govorimo in nas to sprošča. Moški pa so velikokrat tiho, ker se osredotočajo le na eno stvar in se oglasijo šele, ko se jim zdi, da so neko misel pretehtali. Tako lahko hitro pride do nesporazuma. Komunikacijske veščine so pomembna tema obravnave para in velikokrat je prav tu ovira za izboljšanje spolnega funkcioniranja. Osebe, ki zberejo pogum in se oglasijo zaradi težav na področju spolnosti v Ambulanti za spolne motnje in partnerske probleme, običajno brez zadrege povedo, kaj jih muči. Običajno pa imajo težave že dlje časa, tudi več let, kar seveda pomembno negativno vpliva na partnerski odnos. Mogoče na tem mestu ni odveč pripomniti, da je pogosto pogovor o spolnosti tabu tema za zdravnika/ zdravnico, ki zaradi različnih razlogov ne povpraša svojega bolnika/bolnice o spolnih težavah, kar je škoda, saj je spolno zdravje pomemben vidik zdravja v celoti, in torej ne sme biti »prezrta tema«. Tiste, ki se oglasijo pri meni v Ambulanti za spolne motnje in partnerske probleme, vedno povprašam, ali jih je kdo usmeril v to ambulanto. Večinoma pridejo sami, včasih pa jih napoti k nam njihov osebni zdravnik ali specialist urolog ali ginekolog. Kadar pride že na prvi pogovor par, je to dober znak, da sta se o težavah na področju spolnosti že sama pogovarjala in iskala rešitve.

Ali pomoč v vaši ambulanti večkrat iščejo moški ali ženske?

V zadnjih letih prihajajo po pomoč večinoma pari, in to me zelo veseli. Pomembno je, da par razume, da so njune težave v spolnem življenju njun skupen problem in ga morata podobno kot druge težave v njunem odnosu reševati skupaj. Če pride le moški oziroma ženska, ga oziroma jo prosim, da naslednjič pripelje še partnerja. Pri terapiji ne gre za to, kateri od partnerjev ima motnjo. Še manj je pomembno, kdo je kriv. Motnja enega vpliva na spolno življenje obeh, vpliva na njun odnos. Zato je to nekaj, kar morata reševati skupaj.

Kako prepoznamo težave v spolnem življenju, ki so posledica psiholoških težav?

Včasih je težko postaviti strogo ločnico med težavami, ki so »organskega« izvora – torej nastanejo zaradi določenih bolezenskih stanj, poškodb, operativnih posegov, pa tudi zdravila lahko povzročajo spolne težave – in na drugi strani težavami, ki so psihološke narave, na primer zaradi stresa, strahu pred neuspehom, konfliktov v odnosu med partnerjema, depresije ter tesnobnih motenj, pa tudi pomanjkanja spolnih izkušenj. Psihološki dejavniki lahko spodbujajo razvoj spolnih težav ali jih vzdržujejo. Tudi na organske vzroke se posameznik psihološko odzove s sebi specifičnimi reakcijami. Zelo pomembno vplivajo na izoblikovanje odnosa do spolnosti naši starši, ki naj bi otrokom dali prave in zadostne informacije o spolnosti. Nekdo lahko v času odraščanja pridobi veliko neustreznih stališč glede spolnosti, ki se jih kasneje v življenju težko znebi. Zelo neugodno vplivajo na spolno zdravje negativne zgodnje spolne izkušnje ali spolna zloraba – to lahko osebo zaznamuje za vse življenje. Če izpostavim posamezne spolne motnje, je za moškega najbolj katastrofična izguba erektilne sposobnosti, ženske pa pri uživanju v spolnosti zelo ovira doživljanje bolečine, izguba interesa, želje po spolnosti.

Kako je s stresom? Ali se težka gospodarska situacija morda odraža tudi v spolnem življenju Slovenk in Slovencev?

Pri pogovoru osebe s spolnimi težavami ne izpostavljajo posebej gospodarske krize kot neposrednega vzroka za svoje težave, si pa težko predstavljam, da ekonomska negotovost, morebitna izguba službe, finančne težave in podobno ne bi vplivale negativno na spolno življenje posameznika in para. Lahko je torej posreden vpliv. Stres s svojimi negativnimi učinki seveda povzroča težave na področju spolnega delovanja ali jih vzdržuje. Premalokrat pa pomislimo, da ima stres tudi pozitivne učinke, saj lahko človeku pomaga, da se sooči s svojim morebiti nefunkcionalnim razmišljanjem in vedenjem ter išče poti za spremembe, in to izkoriščamo v terapiji spolnih motenj. Pri spolnosti je na sreči tako, da se marsikaj lahko na novo naučimo ali spremenimo, tudi starost ni ovira za kvalitetno spolnost.

Katere so najpogostejše težave pri moških in katere pri ženskah? Ali se pojavljajo pri mlajših ali starejših?

Moške spolne motnje so bolje raziskane od ženskih. Zelo veliko vemo o njihovih vzrokih in posledicah, nekatere znamo tudi zdraviti z zdravili. Med najpogostejšimi moškimi spolnimi motnjami so težave z erekcijo, motnje pri izlivu, motnje orgazma, motnje čutnosti itd. Motnja erekcije je zelo pogosta težava, saj ima po 60. letu starosti to težavo vsaj polovica vseh moških, pojavljati pa se začne v starostnem obdobju med 40. in 50. letom. Celo 90 odstotkov moških ima do 40. leta kdaj težave z erekcijo, kar lahko štejemo za normalen pojav. Problem pa nastane, kadar se začnejo težave z erekcijo ponavljati, in takrat je najbolje, da moški čim prej poišče pomoč pri svojem osebnem zdravniku. Ženske pa imajo najpogosteje težave zaradi upada in pomanjkanja želje po spolnosti, težave z doživljanjem orgazma in težave z vzburjenjem. O ženskih spolnih motnjah celo v svetovnem merilu ni bilo kaj dosti raziskanega, v Sloveniji pa sploh ne. Strokovnjaki se bomo morali bolj povezati med seboj in se ukvarjati tudi s tem, kaj teži slovenske ženske, ter jim pomagati pri odpravi težav v njihovem spolnem življenju.

Kako na moške vplivajo njihove težave z erekcijo in kako se na te moške težave običajno odzovejo ženske?

Težave z erekcijo moške običajno zelo vznemirijo. Zmožnost erekcije je za moške zelo pomembna, saj je tesno povezana z njihovo samopodobo in samozavestjo. Sam spolni akt pogosto enačijo s spolnostjo in ob težavah z erekcijo jih skrbi, da ne bodo mogli spolno zadovoljiti svoje partnerke. Močni so občutki krivde in sramu, ki jih moški običajno zadržuje v sebi. To lahko razdiralno vpliva na sam odnos med partnerjema. Zdi se, da so ženske vsaj na začetku manj zaskrbljene in tudi precej bolj pripravljene na reševanje težave. Nekatere partnerju pomagajo poiskati pomoč. Včasih pa ženske nase prevzamejo krivdo za težave in se sprašujejo, ali so svojim partnerjem še všeč in ali so dovolj privlačne. To pa običajno pomeni še dodaten pritisk za moškega.

Zakaj reševati težave v spolnem življenju, če gre na primer za starejši par? Kako je s spolnostjo v starejšem življenjskem obdobju?

Spolnost je pomemben del partnerskega odnosa. Je izraz ljubezni, daje nam telesno in duševno ugodje. Včasih slišimo koga, ki pravi, da se težave para uredijo pod odejo, vendar to ne drži. Težave in konflikti v odnosu med partnerjema lahko povzročijo težave tudi v njuni spolnosti in obratno, težave se lahko najprej pojavijo v njunem spolnem življenju ter nato vplivajo razdiralno na njun odnos. Zato je pomembno, da pari ne glede na svojo starost uredijo težave v odnosu. In del odnosa je tudi spolno življenje. Sicer pa spolnost ne pomeni le spolnega akta. Sem sodi tudi ljubkovanje in druge oblike intimnosti. Ljudje dokaj različno dojemamo spolnost. Tisti, ki spolnost enači s spolnim aktom, bo imel večje težave, kadar se na primer pri moškem pojavijo težave z erekcijo. To je namreč kar pogosta težava pri moških. Kdor pa kot spolnost razume še druge oblike intimnosti, bo lahko v spolnosti užival do konca življenja.

Včasih pravimo, da smo moški in ženske z različnih planetov. To verjetno velja tudi pri doživljanju spolnosti? Kako je s tem pri moških in kako pri ženskah?

Drži. Precej opazna je razlika med moškim in ženskim principom dojemanja spolnosti. Pri moških poteka spolnost kot zaporedje faz, in sicer od vzburjenja do spolnega akta, orgazma in zaključka. Torej so moški običajno bolj osredotočeni na erektilno sposobnost in sam spolni akt. Zato so zelo prizadeti, kadar se pojavijo težave z erekcijo, in je za njih pomembno, da obstaja možnost zdravljenja motnje erekcije s tabletami ali pa drugimi oblikami terapije. To zanje pomeni upanje, olajšanje. Ženske pa spolnost doživljamo krožno in se pri nas ob zadostni spolni stimulaciji šele kasneje pojavi poželenje. Za ženske so običajno pomembni intimnost, ljubkovanje, izražanje nežnosti, ljubezenskih čustev.

Kakšna so vaša priporočila glede pogovora med partnerjema o morebitnih težavah v spolnosti ali pa splošno o njunem spolnem življenju?

Ljudje smo različni in različno doživljamo tudi spolnost. Zato je še posebej pomembno, da se partnerja pogovarjata tudi o spolnosti, še posebej o težavah, saj je pomembno, da razumeta drug drugega. Govorita naj o tem, kakšni so njuni občutki, želje, pričakovanja, podeliti pa si je dobro tudi skrbi. Tako vsak od njiju spozna, kako drugi gleda in doživlja določene težave, pa tudi kaj prinaša veselje in zadovoljstvo. Pomembno je, da sta partnerja potrpežljiva in se trudita razumeti drug drugega.

Kako poteka terapija zaradi težav v spolnosti, ki so posledica psiholoških dejavnikov?

Preko pogovora najprej poskušamo ugotoviti izvor spolne težave. Ta je lahko povezanz zdravstvenim stanjem, zdravili ali izpostavljenostjo različnim stresorjem. Nato nas zanima še, kakšen je odnos med partnerjema, kako spolna težava vpliva na ta odnos in tudi na druge vidike življenja, iz kakšnih družin prihajata, v kakšnem okolju sta odraščala, kakšne spolne izkušnje sta imela itd. Pogovor pri terapevtu gre od bolj splošnih tem k bolj poglobljenim. Cilj terapije ni le odprava spolne motnje, ampak povečanje senzualnosti in izboljšanje komuniciranja med partnerjema. Pozornost poskušamo preusmeriti od spolne težave k prepoznavanju spolnih občutkov, ki jih partnerja doživljata v predigri. Potek terapije je odvisen od narave težave, vključuje pa tako pogovore z obema partnerjema skupaj kot tudi z vsakim posamezno. Seveda je pomembno, da pogovoru sledijo še dejanja. Paru predlagamo tako imenovane terapevtske naloge in ju spodbudimo, naj bosta bolj pogosto intimna in naj imata bolj pogosto spolne odnose.

Kaj svetujete parom, ki pri vas iščejo pomoč zaradi težav v spolnosti? Kako znova uživati v spolnosti?

Treba se je odkrito pogovarjati o vseh plateh življenja, tudi o spolnosti. Kadar partnerja naletita na težavo v spolnosti, jo morata biti oba skupaj pripravljena reševati. Ne izogibajte se in ne molčite o tem, kaj vas teži, saj se na ta način odnos lahko kvečjemu poslabša, trpita pa oba. Običajno paru svetujemo, naj se bolj posveti predigri in ljubkovanju, saj se bosta partnerja tako lažje sprostila. Včasih je za pare koristno tudi, da se učijo mišičnega sproščanja. Če sta partnerja opustila spolnost in že dalj časa nista imela spolnih odnosov, naj se dogovorita, kdaj je zanju najbolj sprejemljivo, da jih bosta znova imela. Pomembno je, da sta partnerja bolj prijazna in bolj pozorna drug do drugega, saj bo tako tudi spolnost prijetnejša.