Motnje spanja pri avtizmu so pogoste in vplivajo na življenje cele družine

Osebe z motnjo avtističnega spektra (ASD) živijo z različnimi dolgotrajnimi težavami, vključno z omejeno socialno komunikacijo, specifičnimi interesi in ponavljajočim se vedenjem. Nespečnost je tudi ena izmed težav, ki povečujejo breme bolezni otrok in mladostnikov z ASD ter njihovih družin

  • 50–80 % otrok z ASD ima kronične težave s spanjem1
  • Približno 40 % ima težave pri uspavanju2 
  • Približno 35 %  ima težave z vzdrževanjem spanja2

Nespečnost je opisana kot ponavljajoča se slaba kakovost ali količina spanja, za katero so značilne težave pri uspavanju in/ali ohranjanju spanja ter neprespanost. Te težave povzročajo stisko oz. omejujejo normalno dnevno delovanje posameznika.2

V primerjavi z vrstniki, ki se običajno razvijajo, imajo otroci z ASD večjo verjetnost, da bodo imeli kronične težave s spanjem, prevalenca pri njih pa je 50–80 %.1 Najpogosteje poročane težave so težave pri uspavanju (~ 40 %) in težave pri ohranjanju spanja (~ 35 %). Te težave trajajo od otroštva do mladostništva.2


Motnje spanja imajo različne negativne učinke na otroke in mladostnike z ASD: 

  • Skrajšano trajanje spanja v zgodnjem otroštvu je povezano z eksternaliziranim vedenjem, kot so hiperaktivnost, impulzivnost ali agresija in nižja kognitivna zmogljivost na nevrorazvojnih testih. 
  • Številne študije so pokazale tudi morebitno povezavo med nezadostnim spanjem in motnjo pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) pri otrocih. 
  • V primerjavi z otroci, ki dobro spijo, imajo nespeči otroci z ASD bistveno večje dnevne vedenjske težave, kot so povečana razdražljivost, hiperaktivnost in agresija (eksternalizirano vedenje), in slabše internalizirano vedenje (vedenje, ko napadajo samega sebe, kot so umik iz družbe, anksioznost, depresija).2

Težave s spanjem otrok in mladostnikov z ASD imajo velik vpliv na njihove družine. Povezane so s povečano stisko mame in motnjami spanja staršev, pa tudi s slabo kakovostjo življenja skrbnikov.1

Viri:

1. Maras A. et al: Long-Term Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, Volume 28, Number 10, 2018, DOI: 10.1089/cap.2018.0020

2. Schroder C. M. et al. Pediatric Prolonged‑Release Melatonin for Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder: Impact on Child Behavior and Caregiver’s Quality of Life. Journal of Autism and Developmental Disorders (2019) 49:3218–3230
doi.org/10.1007/s10803-019-04046-5