DOMOV PREUDARNO ZA ZDRAVJE KDO JE ORTOTIK IN PROTETIK

Kdo je ortotik in protetik

Ste si že kdaj zlomili nogo in vas je na vsakodnevni poti med televizijo, kopalnico in posteljo spremljala bergla? Je vaš sosed na invalidskem vozičku, vaš oče pa je svojo mladostnost dokazal z opornico na gležnju po košarkarskem turnirju? Kljub poškodbam vaše življenje, življenje vašega soseda in očeta ni bistveno okrnjeno – zahvala pa gre ortopedskim pripomočkom. Brez njih bi ogromno ljudi za vedno ostalo za zidovi stanovanj, priklenjenih na posteljo, marsikdo bi celo umrl. Ste se kdaj vprašali, kdo je izdelal in namestil vse te ortopedske pripomočke? To je ortotik in protetik.

ortotik, protetikOrtotik in protetik je zdravstveni delavec. Kljub dvojnemu nazivu gre za eno osebo. Rad dela z ljudmi, pomaga bolnim, ostarelim in poškodovanim. Je redoljuben in discipliniran, svoje delo opravlja zelo odgovorno, kar je za uspešno opravljanje tega dela nujno. Ortotik in protetik zna zdravstveno razmišljati in inženirsko pristopiti k reševanju problemov. Pri svojem delu povezuje  medicinsko-tehnično znanje in ga zna uporabiti tako v preventivi kakor v praksi in izdelavi tehničnih pripomočkov. Ortotik in protetik izdeluje in namešča ortopedske pripomočke bolnikom in poškodovancem. Ortotika in protetika je del zdravljenja, zato se lahko z njo ukvarjajo samo tisti, ki imajo za to ustrezno visoko strokovno izobrazbo.

Delo ortotika in protetika narekujejo sodobne usmeritve družbe, saj napredek tehnologije in povečane zahteve za obnovo funkcionalnih sposobnosti telesno prizadetih oseb dajejo ortotiku in protetiku pomembno vlogo v sodobni rehabilitaciji.

Za opravljanje tako zahtevnih del potrebuje ortotik in protetik zaokroženo teoretično in praktično znanje s področja oskrbe telesno prizadetih oseb z ortopedskimi in rehabilitacijskimi pripomočki (stezniki, pasovi, ortopedski čevlji, ortopedski vložki, opornice, proteze, invalidski vozički …).

Ortotik in protetik sodeluje kot enakopravni član zdravstvenega tima pri odločitvah glede predpisa, uporabe in namestitve ortopedskega pripomočka. Pri bolniku, ki so mu ortopedski pripomočki namenjeni, mora biti sposoben doseči aktivno sodelovanje v procesu zdravljenja, saj so za uspešno namestitev in uporabo pripomočka psihične ovire dostikrat večje kot pa sama telesna prizadetost.

Delo ortotika in protetika je natančno, estetsko, kreativno in dinamično. Zato od njega pričakujemo osebnostne lastnosti, kot so razgledanost, sposobnost komuniciranja, samoiniciativnost in samostojnost, veselje do dela z ljudmi vseh starosti, visoko etično zavest, sposobnost kritično oceniti probleme in iskati nove postopke dela za razvoj lastne stroke.

Kako do poklica ortotika in protetika

Študijski program Ortotika in protetika izvajajo na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani in traja tri leta. Pri izvajanju študija sodelujejo predavatelji visoke zdravstvene šole, predavatelji z različnih fakultet ljubljanske univerze in strokovnjaki institucij, ki se ukvarjajo s strokovnim področjem ortotike in protetike. Velik del študija obsegajo laboratorijske in klinične vaje, kjer se študentje srečujejo z zdravstvenimi problemi bolnih in poškodovanih ljudi. Študij se konča z diplomskim delom in diplomant pridobi strokovni naziv diplomiran ortotik in protetik. Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je ortotik in protetik zdravstveni delavec z medicinsko-tehnično izobrazbo, tak status pa mu dovoljuje obravnavo pacienta.

Ortotik in protetik je tehnični poklic v zdravstvu. Zanj je značilno delo v aplikacijskih merilnicah in delavnicah, rehabilitacijskih službah in centrih, centrih za poklicno usmerjanje invalidov, lekarnah in večjih bolnišnicah. Poklic diplomiranega ortotika in protetika vsekakor priporočamo vsem, ki jih zanima povezovanje sodobnih trendov v medicini in tehniki, saj bodo tako dobili možnost, da na enem mestu združijo več interesov hkrati.

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 24, julij/avgust 2008.