DOMOV PREUDARNO ZA ZDRAVJE KAJ DELA SANITARNI INŽENIR

Kaj dela sanitarni inženir

Ste kdaj pomislili, s koliko poklici se dnevno srečujete, pa jih sploh ne opazite? Eden takšnih je tudi sanitarni inženir. Uživanje kakovostne hrane, čiste vode, higiena v restavracijah in drugih javnih prostorih … je tudi njihova zasluga. Preberite, kaj vse počne sanitarni inženir – zagotovo boste presenečeni.

Najprej je treba odgovoriti na vprašanje, ki se postavlja kar samo: kdo sploh je diplomirani sanitarni inženir? Tako kot večina sem tudi sam ta študij povezoval predvsem z delom zdravstvenega (prej sanitarnega) inšpektorja. Vendar se je izkazalo, da je to le ena izmed možnosti zaposlitve.

Sanitarni inženir varuje prebivalstvo pred škodljivimi vplivi okolja in okolje pred škodljivimi učinki človeka. Pomeni torej vmesni člen, ki skuša odpravljati vzroke in blažiti posledice negativnih dejavnikov na obeh straneh. Od preostalih zdravstvenih delavcev, pri katerih je v ospredju posameznik, se loči po tem, da se ukvarja z zdravjem celotnega prebivalstva.

Koncept dela sanitarnega inženirja izvira iz ZDA, kjer so v začetku dvajsetega stoletja oblikovali profil tehničnega strokovnjaka za javno zdravje, ki se ukvarja z reševanjem zdravstvenih problemov preskrbe s pitno vodo, osebne higiene, zraka, hišne higiene, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, s kontrolo hrupa in radioaktivnosti. V letih 1977–1983 je vlogo sanitarnega inženirja kot zdravstvenega strokovnjaka prepoznala tudi Svetovna zdravstvena organizacija.

Zaradi širine znanj, ki jih pri svojem delu potrebuje diplomirani sanitarni inženir, pri izvajanju študija sodelujejo predavatelji iz osmih fakultet ljubljanske univerze ter strokovnjaki institucij, ki se ukvarjajo z javnim zdravjem in ekologijo.

V Sloveniji traja študij za sanitarnega inženirja štiri leta in se izvaja na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani, ki je trenutno v postopku preoblikovanja v zdravstveno fakulteto. Sočasno se bo tudi študijski program Sanitarno inženirstvo preoblikoval v univerzitetni študijski program, ki bo usklajen s smernicami bolonjske deklaracije. Pripravlja se tudi študij na t. i. drugi stopnji, ki bo diplomantom omogočal poglobitev posameznih področij njihovega dela in pridobitev naslova magister stroke. Zaradi širine znanj, ki jih pri svojem delu potrebuje diplomirani sanitarni inženir, pri izvajanju študija sodelujejo predavatelji iz osmih fakultet ljubljanske univerze ter strokovnjaki institucij, ki se ukvarjajo z javnim zdravjem in ekologijo. Velik del študija obsegajo laboratorijske in terenske vaje, kjer se študentje srečujejo s problemi iz vsakodnevnega življenja.

Sanitarni inženir se lahko zaposli v organizacijah, ki se ukvarjajo z varovanjem javnega zdravja ali varovanjem okolja, v javnih zdravstvenih zavodih, inštitutih, projektantskih podjetjih, v podjetjih, ki s svojo proizvodno tehnologijo vplivajo na človekovo okolje, podjetjih s področja proizvodnje in prometa z živili, podjetjih, ki se ukvarjajo s higienizacijo, prometom s strupi in kemikalijami, v vrtcih, domovih za starejše občane, kopališčih, zdraviliščih, komunalnih podjetjih in javni upravi. Vsekakor ta poklic priporočam vsem, ki jih zanima veliko različnih  področij, saj bodo tako dobili možnost, da na enem mestu združijo več interesov hkrati.

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 23, junij 2008.