DOMOV PREUDARNO ZA ZDRAVJE 6481 NEMIH OPOMINOV

6481 nemih opominov

Slovenske ceste so od leta 1991 do leta 2010 zahtevale 6481 življenj, telesno se je poškodovalo 225.729 oseb. Za temi nemimi številkami stojijo imena in priimki, tragične življenjske zgodbe posameznikov in njihovih bližnjih. Izguba najdražjih, izguba zdravja in kvalitete življenja, hud stres, bolečina, popolna in nenadna sprememba življenjske poti, vsakdana, ciljev in vrednot – to je le nekaj grozot, s katerimi se dnevno srečujemo žrtve prometnih nesreč.

Zavod Varna potZavod Varna pot je leta 2007 nastal iz osebne izkušnje posledice prometne nesreče. Zavod je civilna, neprofitna, humanitarna in nepolitična organizacija, ki jo sestavljamo žrtve prometnih nesreč in njihovi sorodniki ter strokovnjaki. Pričakujemo in od odgovornih zahtevamo zagotovitev varnega, strpnega in učinkovitega cestnoprometnega sistema. Zavod je prerasel v gibanje s številnimi člani, podporniki in simpatizerji, ki skupaj ponujajo vsesplošno pomoč žrtvam prometnih nesreč. Hkrati v družbi opozarjajo na problematiko, izvajajo različne aktivnosti in predlagajo načine za odpravo vzrokov za nastanke prometnih nesreč.

Svetujemo žrtvam prometnih nesreč

S svojimi aktivnostmi in stališči pomembne nevladne organizacije želimo zavarovati slehernega udeleženca v cestnem prometu. Žrtvam prometnih nesreč ponujamo svetovanje priznanih strokovnjakov in organizacij ter pomoč s področja zdravstva in sociale, pravne zaščite ter duhovne oskrbe.

V tujini imajo tovrstne organizacije že več desetletno tradicijo. Delovanje Zavoda Varna pot je za Slovenijo novo in neobičajno, glede na kazalce prometne varnosti v preteklosti pa nedvomno nujno potrebno. Urejanje prometne varnosti z obstoječimi načini pristojnih vladnih resorjev je sicer zelo pomembno, vendar se je v letih naše samostojnosti največkrat izkazalo za nezadostno pri spreminjanju odnosa družbe in posameznikov do vedenja v prometu.

Civilna iniciativa lahko ozavesti družbo

Ustanovitelji verjamemo, da civilna iniciativa lahko družbo s povsem življenjskimi in čustvenimi dejavnostmi ozavesti do te mere, da pričnemo vsak pri sebi razmišljati, da so nevarna in neprimerna vožnja, ravnanje in obnašanje socialno in kulturno nesprejemljiva norma. Tako razmišljanje lahko spodbudi državo, da vzpostavi učinkovite mehanizme za izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu. Naše dejavnosti ob lanskoletni evropski noči brez prometnih nesreč in ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč so spodbudile ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal, ministra za promet Patricka Vlačiča in za pravosodje Aleša Zalarja k iskanju sistemskih rešitev in posodobitev zakonodaje.

Oblike delovanja Zavoda Varna pot:

- organizirana in strokovno vodena psihosocialna, pravna in izvedeniška pomoč žrtvam prometnih nesreč,
- iskanje konstruktivnih sistemskih rešitev za izboljšanje varnosti cestnega prometa,
- opozarjanje državnih institucij na kršitve pravic žrtev prometnih nesreč,
- preventivno-izobraževalni programi za vrtce, osnovne in srednje šole,
- različne prireditve, kot so aktivnosti ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč in evropski noči brez prometnih nesreč,
- različne dejavnosti v Sloveniji in v Evropski uniji, ki so skladne z vsebinami in poslanstvom evropskega združenja žrtev prometnih nesreč in so povezane z izboljšanjem zakonodaje, dela in sistema za večjo prometno varnost in pomoč žrtvam prometnih nesreč.

Psihosocialna pomoč Skupaj iz stiske

S pomočjo izkušenih strokovnjakov in strokovno priznanih programov smo pripravili projekt za rizično skupino, ki do sedaj ni bila obravnavana kot posebna skupina. Posamezniki s podobnimi življenjskimi zgodbami lahko individualno ali v delavnicah pod strokovnim vodstvom delijo izkušnje, misli in bolečino. Na tak način se soočajo s stisko in z vsakdanjimi težavami ter zanje poiščejo rešitev. Več na telefonu (05) 99 55 022 ali na info@varna-pot.si.

Mednarodno udejstvovanje

Zavod Varna pot je s svojimi programi in vsebinami član Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVF). Pridružili smo se več kot tisoč ustanovam, podjetjem in institucijam v Evropski uniji, ki so se zavezale, da bodo s svojim delovanjem in dejavnostmi skušale prispevati k uresničitvi skupnega cilja: do leta 2010 zmanjšati število smrtnih žrtev zaradi prometnih nesreč za polovico.

Zavod Varna pot je tudi podpisnik Bruseljske deklaracije, ki vsebuje predloge številnih nevladnih organizacij znotraj eu, ki se zavzemajo za pomoč žrtvam prometnih nesreč in večjo prometno varnost pod sloganom Desetletje akcij za prometno varnost. Svoje predloge pošiljajo Evropski komisiji in vladam držav, iz katerih prihajajo.

Zastavili smo si zelo visok cilj: doseči »vizijo nič« - nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč. Naši najpomembnejši preventivno-izobraževalni projekti so predstavljeni na spletni strani: www.varna-pot.si.