DOMOV BOLEZNI NEVROLOGIJA ŽIVETI Z DEMENCO DOMA

Živeti z demenco doma

V Spominčici, slovenskem združenju za pomoč pri demenci, želijo vzpostaviti koordinirano mrežo strokovno usposobljenih oseb za varstvo oseb z demenco na domu. Tem osebam bodo nudili strokovno izobraževanje in usposabljanje za varstvo osebam z demenco na domu in aktivno ukvarjanje z njimi.

Projekt »Živeti z demenco doma« bo prispeval k vzpostavitvi demenci prijaznega okolja, ki bo zagotavljalo ustrezno obravnavo oseb z demenco doma in v odprtem socialnem okolju.

V ta namen so začeli s projektom »Izobraževalni program in skupina za varstvo obolelih za demenco na domu – Živeti z demenco doma«. Projekt je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma EEA in Norveške, aktivnosti pa so zasnovane skladno s smernicami Alzheimer Europe, Alzheimer Disease International in norveškega partnerja Ageing and Health. Smernice in dobre prakse želijo v združenju umestiti v slovenski prostor in z norveškim partnerjem oblikovati program izobraževanja.

Demenci prijazno okolje

Namen projekta je izboljšati kakovost bivanja in zmanjšati socialno izključenost oseb z demenco in njihovih svojcev. Projekt bo prispeval k vzpostavitvi demenci prijaznega okolja, ki bo zagotavljalo ustrezno obravnavo oseb z demenco doma in v odprtem socialnem okolju. 

Pričakovani rezultati projekta Živeti z demenco doma so:

»Izobraževalni program in skupina za varstvo obolelih za demenco na domu – Živeti z demenco doma«

  • Oblikovan program izobraževanja za varstvo bolnikov z demenco na domu in priročnik za varstvo oseb z demenco na domu.
  • Izobraževalne delavnice za usposabljanje prostovoljcev za varstvo oseb z demenco na domu.
  • Ustanovitev in delovanje posebne skupine pomočnikov za zagotavljanje varstva osebam z demenco na domu.
  • Spletno mesto za izobraževanje o varstvu bolnikov z demenco na domu.
  • Ozaveščanje javnosti o demenci: izdaja zloženk, plakatov in spletna predstavitev (spletna stran Spominčice, družabna omrežja).

V Spominčici načrtujejo, da bodo aktivnosti izobraževanja in delovanja skupine za varstvo na domu razvijali in vzdrževali tudi po zaključku projekta in bo postala ena od osnovnih aktivnosti Spominčice.