DOMOV PREUDARNO ZA ZDRAVJE ZDRAVILA IN STAROSTNIKI

Zdravila in starostniki

Dan slovenskih lekarn – 26. september 2010

Že šesto leto zapored Sekcija farmacevtov javnih lekarn 26. september posveča ozaveščanju ljudi o možnostih, ki jih uporabnikom nudijo lekarne s svojimi zaposlenimi. Obenem, vezano na izbrano temo, v lekarnah prav na ta dan posredujemo mnogo koristnih informacij o pravilni in varni uporabi zdravil. Zagotavljanje odgovornega zdravljenja z zdravili je namreč eno od temeljnih poslanstev opravljanja farmacevtskega poklica. Zato dan slovenskih lekarn ni le praznik farmacevtov v slovenskih javnih lekarnah, pač pa je tudi praznik uporabnikov – torej vseh ljudi. Tema letošnjega dneva slovenskih lekarn je posvečena zdravilom in starostnikom.

Zdravila in starostnikiZdravnika in farmacevta, ki sta utrla pot poklicu današnjega farmacevta, sta bila brata dvojčka Damijan in Kozma. Godujeta 26. septembra, zato smo farmacevti ta dan izbrali za svoj praznik. Dan, ko želimo javnosti naš poklic predstaviti tudi kot ponujeno pomoč ob vašem klicu. Kajti vsak, ki vstopi v lekarno, bodisi po zdravilo bodisi po nasvet, ob svoji težavi in stiski kliče po pomoči. Verjamemo in smo trdno prepričani, da farmacevti kot strokovnjaki za zdravila znamo pomagati in ponuditi nasvet. Obenem želimo in upamo, da smo kot taki tudi prepoznani.

Lekarniški farmacevti se vsak dan srečujemo z osebami, starejšimi od 65 let. In čeprav staranje ni bolezen, ampak življenjski proces, nosi s seboj veliko kroničnih bolezni in povečano potrebo po zdravstvenih storitvah ter zdravljenju z zdravili. Vsekakor je zdravljenje z zdravili pomemben dejavnik v kakovosti življenja. Ne smemo pa zanemariti, da ob sočasnem jemanju več zdravil, kar je v starosti pogosto, ob nepravilnem jemanju in slabšem sodelovanju bolnika lahko nastajajo tudi neželeni učinki. Zato smo farmacevti kot strokovnjaki za zdravila tisti, ki lahko pomembno vplivamo ne samo na izide zdravljenja in na podaljševanje življenja, ampak tudi in predvsem na izboljšanje kakovosti življenja. Prav tako lahko s svojim znanjem in nasveti pomagamo svojcem, zdravstvenemu in negovalnemu osebju pri izbiri zdravil, prehranskih dopolnil in drugih izdelkov za nego in varovanje zdravja.

Staranje in spremembe, ki vplivajo na zdravljenje z zdravili

Starost je neizogibno dejstvo življenja. Je obdobje, ko človek dozori do popolne človeške uresničitve. Starejše osebe so po danes najpogosteje uporabljenih definicijah tiste osebe, ki so stare 65 let in več. Po predlogu Svetovne zdravstvene organizacije jih delimo v skupino starejših v starosti od 65 do 74 let, skupino starih v starosti od 75 do 84 let in skupino zelo starih v obdobju od 85. leta naprej.

Staranje povzroča številne spremembe, ki pomembno vplivajo tudi na razvoj bolezni, na zdravljenje z zdravili in povečujejo tveganje za nastanek problemov, povezanih z uporabo zdravil pri starostniku. Če želimo doseči varno, učinkovito in kakovostno zdravljenje, moramo zdravljenje z zdravili prilagoditi nastalim spremembam telesa. Prav tako je zelo pomembno, da se zdravila uporabljajo pravilno, kajti le na ta način bo zagotovljena učinkovitost in varnost.

Farmacija in lekarniški farmacevti lahko veliko pripomoremo h kakovosti poznejših let: z aktivnostmi za preprečevanje in obvladovanje bolezni, s svetovanjem za pravilno, varno in učinkovito zdravljenje ter s svetovanjem za zdrav življenjski slog.

Kaj mora starostnik vedeti o zdravilih

Zdravilo je vsaka snov ali kombinacija snovi, ki je namenjena za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh in živalih. Na voljo so v različnih farmacevtskih oblikah: tabletah, kapsulah, sirupih, praških, šumečih tabletah, mazilih, svečkah ipd. Velikokrat ljudje, predvsem starejši, v želji po izboljšanju in ohranjanju zdravja nasedejo obljubam o zdravilnih učinkih izdelkov, ki jih prodajajo »od vrat do vrat« in na spletu. Ker so izdelki v enakih oblikah kot zdravila (tablete, kapljice, kapsule…), prodajalci zavajajo z njihovimi zdravilnimi učinki. Zato je pomembno, da vemo, da ni vsak izdelek v obliki kapsul, tablet, sirupov zdravilo! Previdnost torej ni in ne sme biti odveč, kakovosten pripravek pa zato raje poiščite v lekarni, kjer dodamo tudi nasvet. Prav lekarna s svojimi zaposlenimi je verodostojen vir informacij, ki mu gre zaupati.

Zdravljenje z zdravili prispeva k boljšemu zdravstvenemu stanju, vendar nosi s seboj tudi tveganja

Zdravljenje z zdravili, opirajoč se na varno in pravilno uporabo zdravil, je zagotovo prednost. Prispeva k boljšemu zdravstvenemu stanju, k izboljšanju kakovosti in podaljševanju življenja, prinaša pa tudi tveganja.

Zelo pomembno je, da starostnik dobro pozna svoje bolezni in zdravila, ki jih uporablja. Zavedati se mora, da lahko dvome, ki se porajajo v zvezi z zdravljenjem in boleznijo, razjasni v pogovoru z zdravnikom in farmacevtom. Seveda je starejšim lahko v veliko pomoč tudi priloženo navodilo za uporabo zdravila, zato naj ga nikar ne zavržejo. K varni, pravilni in učinkoviti uporabi zdravil pa lahko veliko pripomorejo tudi svojci in starostniku pomagajo pripraviti seznam zdravil (osebna kartica zdravil), ki je velikokrat nepogrešljiv.

Tveganja lahko izhajajo iz zdravila samega (neželeni učinki, medsebojno delovanje zdravil…) ali zaradi nepravilnega jemanja zdravila (prevelik oziroma premajhen odmerek, neredno jemanje zdravila, zapletenost odmerjanja…). Farmacevtova odgovornost je zagotoviti, da je zdravljenje z zdravili pravilno ter v skladu z veljavno zakonodajo, ustrezno glede na namen, najučinkovitejše, kot je mogoče, najprimernejše za izvedbo ter najvarnejše, kot je na voljo. To pa je mogoče doseči le z medsebojnim sodelovanjem in dogovarjanjem ter s spoštovanjem med starostnikom (družino, svojci in skrbniki), zdravnikom in farmacevtom. S farmacevtsko skrbjo tako dosežemo rezultate, ki izboljšajo kakovost življenja v poznejših letih. In le tako prednosti zdravljenja z zdravili pretehtajo tveganja.

Kako lahko dosežemo pravilnejšo uporabo zdravil pri starostnikih

Zelo pomembno je, da starostnik dobro pozna svoje bolezni in zdravila, ki jih uporablja. Zavedati se mora, da lahko dvome, ki se porajajo v zvezi z zdravljenjem in boleznijo, razjasni v pogovoru z zdravnikom in farmacevtom. Tudi zato je priporočljivo, da ima izbrano lekarno in farmacevta. Seveda je starejšim lahko v veliko pomoč tudi priloženo navodilo za uporabo zdravila, zato naj ga nikar ne zavržejo. K varni, pravilni in učinkoviti uporabi zdravil pa lahko veliko pripomorejo tudi svojci in starostniku pomagajo pripraviti seznam zdravil (osebna kartica zdravil), ki je velikokrat nepogrešljiv. Še bolje je, če na pomoč pri izdelavi seznama zdravil priskoči tudi farmacevt, ki bo tudi svetoval o pravilni in varni uporabi zdravil in opazil morebitno medsebojno delovanje med zdravili in prehranskimi dopolnili. Zato je pomembno, da na seznamu poleg zdravil navedemo tudi zdravila brez recepta in prehranska dopolnila, ki jih starostnik uporablja za ohranitev zdravja.

Raziskave med slovenskimi starostniki

Z anonimno raziskavo med starostniki, opravljeno pomladi 2010, je Sekcija farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu s pomočjo lekarniških farmacevtov pridobila veliko informacij o navadah slovenskih starostnikov pri uporabi zdravil. V anketiranje je bilo vključenih 395 oseb, ki so uporabljale skupaj kar 2107 zdravil. Med anketiranimi je bilo 50,6 odstotka mlajših od 74 let, 39,2 odstotka starih od 75 do 84 let ter 10,1 odstotka starejših od 85 let. Povprečna starost je bila 74,7 leta.

V javnih lekarnah smo z raziskavo ob izdaji zdravil osebam, starejšim od 65 let, želeli ugotoviti: kako dobro starostniki poznajo svoja zdravila; kaj želijo, da jim v javnih lekarnah še posebej svetujemo glede uporabe njihovih zdravil; ali imajo navado obiskovati vedno isto lekarno; ali poleg zdravil uporabljajo še druga zdravila brez recepta in prehranska dopolnila ter kako pogosto; ali imajo izdelan seznam svojih zdravil in drugih izdelkov, ki jih uporabljajo za ohranjanje in varovanje zdravja, ter kdo je ta seznam izdelal.

Razveseljiva je ugotovitev, da imajo slovenski starostniki navado, da obiskujejo vedno isto lekarno (86,7 odstotka) in imajo razmeroma pogosto izdelan seznam zdravil (40,2 odstotka), in to ne glede na starost ali spol. V večji meri imajo izdelan seznam samo z zdravili, izdanimi na recept, redkeje na seznam vključijo tudi zdravila brez recepta in prehranska dopolnila, ki jih uporabljajo. Več rezultatov je vključenih v knjižici Zdravila in starostniki.

Za doseganje aktivne in zadovoljne starosti je potrebno uravnotežiti več področij, od telesnega in duševnega zdravja do ugodnih socialnih, ekonomskih in družbenih razmer. In gotovo je, da ima na staranje in počutje starejših vpliv celotna družba – torej sleherni izmed nas!

Tudi zato je pomembno, da na stezice, po katerih bomo stopali skozi knjižico, popeljemo vse generacije in vse stroke. Tako bodo stopinje ostale neizbrisljive na poteh naših življenj in bodo vodile v zadovoljno starost, letošnji dan slovenskih lekarn pa bo tako dosegel svoj namen.