Varno smučanje

Začela se je se zimska sezona in s tem smučanje, deskanje, sankanje ter vse radosti in tegobe, ki pridejo z zimo in snegom. Na vseh smučiščih, pobeljenih z umetnim in naravnim snegom, so že pognali žičnice. Na smučarsko sezono pa so pripravljeni tudi nadzorniki smučišč in policisti, ki bodo skrbeli za red in spoštovanje pravil ter zaračunavanje kazni.

Spoštovanje pravil veliko pripomore k varnosti smučarjevVsako leto se na naših smučiščih poškoduje več sto smučarjev in na žalost vsako leto zabeležimo tudi kakšno smrtno žrtev. Kljub temu prelet spletnih forumov kaže, da se večini slovenskih uporabnikov smučišč ta zdijo varna. Kje so torej razlogi, da je na belih strminah vse več tragičnih nesreč? Je to objestnost smučarjev, predobra oprema, povezana s pomanjkanjem znanja smučanja, precenjevanje lastnih sposobnosti in nespoštovanje ostalih smučarjev ali je to nemogoča kombinacija neizkušenih smučarjev začetnikov in hitrih smučarjev »adrenalincev« na istih progah? Nesrečam večkrat botrujejo tudi prevelika zagnanost in premajhna izkušenost, precenjevanje svojih psihofizičnih sposobnosti zaradi slabe fizične pripravljenosti in posledično nenadzorovana vožnja pri smučanju z veliko hitrostjo ter vse pogostejša in vse bolj problematična uporaba motornih sani. Pogosto zanemarjamo tudi vpliv izrabljene ali slabo vzdrževane opreme, kar opazimo šele, ko je za to že prepozno. Za varno smuko je zelo pomembna ustrezna oprema, ki mora biti redno servisirana, saj brez ostrih robnikov težko obvladujemo strmo ledeno strmino, in tako težko kontroliramo hitrost ter s tem povezano zaustavljanje. Prav uporabi čelade pri otrocih pa je pripisati manj poškodb glave, zato je uporaba tudi pri odraslih več kot priporočljiva.

Upoštevanje pravil je obvezno

Zakon o varnosti na smučiščih pravi: Smučarji in druge osebe na smučišču se morajo ravnati skladno z mednarodnimi pravili FIS in navodili o varnosti na smučišču, opozorilnimi in obvestilnimi znaki, znaki za prepoved in znaki za obveznost ter po navodilih in opozorilih nadzornikov. Ravnati morajo po načelu vzajemnega spoštovanja in razumevanja. Smučišče morajo uporabljati tako, da ne ogrožajo ali ne poškodujejo sebe, drugih oseb ali naprav na smučišču.

Današnja moderna oprema omogoča doseganje vedno večjih hitrosti, smučišča pa ostajajo taka, kakršna pač so. Nekatera premalo široka za ekstremne smučarje, ki smučajo z zarezno tehniko, predvsem pa je na smučiščih prevelika gneča. V taki gneči obstajajo pravila, ki bi jih morali upoštevati vsi smučarji, tako začetniki kot tisti najboljši, ki mislijo, da so na smučišču sami. Smučišča so postala prava mala prometna središča in kot povsod, kjer poteka promet, so na njih potrebna pravila, kjer so pravila, pa so tudi kazni za kršitelje.

Vsi udeleženci zimske rekreacije, naj bodo to smučarji, deskarji, sankači ali sprehajalci, se morajo ravnati po znakih, s katerimi so smučišča opremljena. Znaki so opozorilni, obvestilni, znaki za prepoved in znaki za obveznost na smučiščih.

Vsak je dolžan te znake poznati in jih upoštevati. Njihov namen je, da smučarje še pred pričetkom smučanja seznanijo z imeni prog, njihovo težavnostno stopnjo, točko, kjer se končajo, predvsem pa s tem, ali so proge odprte ali zaprte.

Za red skrbijo policisti in nadzorniki

Za red in disciplino na smučiščih bodo tako kot vsako zimo torej skrbeli policisti in nadzorniki smučišč. Na vsakem smučišču mora biti vsaj en nadzornik, na smučiščih s kapaciteto več kot 1000 smučarjev vsaj dva nadzornika, nato pa na vsakih naslednjih 1500 ljudi po en nadzornik. Število nadzornikov se prilagaja tudi glede na konfiguracijo smučišča, kar pomeni, da je nadzornikov lahko tudi več, če gre za zelo razvejano in razgibano smučišče.

Nadzorniki imajo vsa pooblastila, da vam izrečejo opozorilo ali celo globo. Nadzorniki najpogosteje kršitelje le opozorijo, ob hujših prekrških ali ob neposrednem ogrožanju drugih udeležencev smučišča pa kršitelju lahko odvzamejo vozovnico. Ob tem so dolžni poskrbeti za povratek kršitelja v dolino. Pooblaščeni so tudi za obravnavanje nesreč na smučišču, katerih posledice so lažje telesne poškodbe ali materialna škoda. Pri lažjih nesrečah opravijo ogled in o njem napišejo zapisnik. Policijo obveščajo o nesrečah s hudo telesno poškodbo ali smrtjo in pomagajo pri ogledu kraja nesreče, ki ga opravi policija.

Kazni na smučišču: od 200 do 600 €

Denarne kazni so največkrat povezane s smučanjem pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc. Nadzorniki najprej opozorijo na prekršek, ob neupoštevanju njihovih navodil pa obvestijo policista na smučišču, ki vam odredi alkotest. V svoji sapi ne smete imeti več kot (tako kot v avtu) 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je ob mrazu, ki ga odganjamo s kuhanim vinom, borovničkami in šnopčki, zelo hitro. Kazni na smučiščih niso tako visoke kot tiste za voznike avtomobilov, vendar ste lahko kaj hitro ob 200 evrov, višina globe pa lahko seže celo do 600 evrov.

10 pravil FIS, ki jih morajo na smučišču upoštevati smučarji, deskarji, sankači in pešci:

1. Obzirnost do drugega.
2. Smučar mora hitrost prilagoditi svojemu znanju in razmeram na smučišču.
3. Hitrejši mora tako izbirati smučino, da ne ogroža smučarjev pred seboj.
4. Smučar lahko poljubno prehiteva, vendar v primerni oddaljenosti od tistega, ki ga prehiteva.
5. Preden začne smučati po progi, mora pogledati navzgor in navzdol.
6. Smučar se ne sme ustavljati na zahtevnejših delih smučišča, razen v sili.
7. Smučar sme za vzpenjanje ali sestopanje uporabiti le rob smučišča.
8. Smučar se mora naučiti in spoštovati signalne in prometne oznake na smučiščih.
9. Pri nesreči je smučar dolžan po svojih močeh pomagati ponesrečencu.
10. Smučar se mora kot udeleženec ali priča pri nesreči pustiti legitimirati.