DOMOV BOLEZNI ONKOLOGIJA SVETOVANJE BOLNIKU S TEŽAVAMI MED...

Svetovanje bolniku s težavami med kemoterapijo in po njej

Monika Sonc, mag. farm. spec., Onkološki inštitut Ljubljana, lekarna

Že nobelovec dr. Otto Warburg (1883–1911) je pred mnogimi leti dokazal, da so rakave oblike pravzaprav zadušitev celic. Ko celica dobi manj kot 40 % potrebnega  kisika, se začne proces degeneracije, ki največkrat vodi v nekontrolirano rast ali/in umiranje celičnega tkiva. Hkrati pa danes stroka to obliko zadušitve celic uporablja kot eno od metod ustavljanja rasti rakavih tvorb v telesu.

Preudarno in po skupni presoji do uporabe različnih prehranskih dodatkov

KemoterapijaZaradi velike želje po preventivi in izboljšanju učinkovitosti zdravljenja bolniki z rakom velikokrat posegajo po različnih prehranskih dodatkih, čeprav verodostojne raziskave, ki bi takšno delovanje potrdile, še ne obstajajo. Zato je še prenagljeno predpisovati ali svetovati kakršne koli prehranske dodatke kot obliko posameznih terapij ali doktrin. Vedno bolj ustaljena praksa pa postaja, da se po oceni lečečega zdravnika za vsakega posameznega bolnika  priporoča ali svetuje izbrane dodatke, ki so zanj koristni in učinkoviti.

Bolniki z rakom poleg tradicionalnih pristopov k zdravljenju bolezni vse pogosteje iščejo tudi druge, alternativne načine zdravljenja raka, ki v tujini in pri nas kažejo na dobre rezultate. Tako pogosto iščejo informacije o različnih dietah, prehranskih dodatkih, komplementarnih prehranskih dopolnilih ter telesni (fizični) dejavnosti, da bi izboljšali prognozo bolezni, kakovost življenja in upočasnili ali ustavili proces bolezni. Ameriško združenje za rak (American Cancer Society) je, da bi razjasnili nekatere dvome o drugih, alternativnih načinih zdravljenja raka, sestavilo skupino strokovnjakov s področij prehrane (nutricionistike), fizične aktivnosti (rekreacije) in onkologije. Ta skupina je nato pregledala in ocenila različna objavljena znanstvena dognanja in izkušnje iz prakse, da bi določila čim bolj optimalno prehrano in telesno aktivnost bolnikom, ki imajo postavljeno diagnozo rak.

Uporaba različnih dietetičnih vitaminov in mineralov med zdravljenjem raka je za stroko še neznanka.

Zavedati se moramo, da kar nekaj protitumornih terapij že vsebuje različne dodatke  vitaminov in mineralov v visokih koncentracijah. Prav tako danes v lekarnah in specializiranih trgovinah lahko kupimo veliko vitaminskih in drugih prehranskih dodatkov, ki vsebujejo previsoke količine antioksidantov (npr. vitamina C in E), kot tiste, predlagane v DRI (Dietary Reference Intake – Institute of Medicine Washington) za optimalno zdravje.

Na področju onkologije obstajata dva nasprotna si pola glede uživanja antioksidativnih dodatkov:

  • nekateri strokovnjaki so proti kakršnemu koli jemanju antioksidativnih prehranskih dodatkov, saj zagovarjajo stališče, da bi antioksidanti lahko popravili poškodbo v rakavih celicah, ki jo povzročijo s kemoterapijo ali radioterapijo;
  • drugi pa zagovarjajo stališče, da je škoda antioksidantov le hipotetična, saj naj bi ti v veliki večini obvarovali zdrave celice pred poškodbami, nastalimi z omenjenima terapijama.

Odgovor, ali je uporaba antioksidantov priporočena ali odsvetovana skupaj s kemoterapijo ali radioterapijo, tako ostaja nejasen, saj ni trdnih znanstvenih dokazov, ki bi potrdili ali ovrgli ta dvom. Zaradi te nejasnosti ameriško združenje onkologov trenutno ne priporoča uporabe antioksidantov med kemoterapijo oz. radioterapijo.

Primerna rekreacija in fizične dejavnosti omogočajo boljšo prekrvitev vseh celic organizma (in tako večji dotok kisika, mineralov in hranilnih snovi) in hkrati razstrupljanje nakopičenih snovi v celicah, saj omogoča boljši obtok limfe (tako imenovana limfna drenaža), zato je priporočljiva.

Vedno več raziskav ugotavlja pozitiven vpliv fizične dejavnosti na zdravljenje rakavih bolnikov. Večina teh je bilo opravljenih pri bolnicah z začetnimi stadiji raka dojke in rakavih bolnikih z različnimi indikacijami po presaditvi kostnega mozga. Navkljub majhnemu vzorcu in pomanjkljivostim pri meritvah, ker jih stroka lahko opravlja le v omejenih okoliščinah in z nam danes znanimi metodami, pa obstajajo dobri dokazi, da lahko rekreacija rakavim bolnikom okrepi psihično in fizično počutje in izboljša splošno kakovost življenja. Nobena od raziskav pa sicer ni preučevala vpliva interakcij med rekreacijo in učinkovitostjo zdravljenja. Tako torej tudi ne obstajajo dokazi, da bi rekreacija med samo terapijo povečala ali morda ovirala učinkovitost zdravljenja.

Povzeto po: A Cancer Journal for Clinicians - Nutrition and Physical Activity During and After Cancer Treatment: An American Cancer Society Guide for Informed Choices (CA Cancer J Clin 2003;53;268-291)

Kaj je dobro vedeti

Danes strokovnjaki biokemiki, fiziologi, citologi vedo, da je sinergija (kombinacija) posameznih elementov veliko učinkovitejša od večjih koncentracij posameznih elementov. Poiščimo pravo sinergijo elementov, po možnosti v kombinaciji s kisikom. Preverimo, kako dolgo so že izdelki na trgih in ali imajo ti izdelki opravljene osnovne teste kakovosti in učinkovitosti. Pozanimajmo se, ali lahko poiščemo in dobimo odgovore na ustrezna vprašanja, ki se nam porodijo ob nakupovanju določenega izdelka.

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 17, december 2007.