Pravilna in varna uporaba zdravil

Aleksandra Ćajić, mag. farm.

Vsako zdravilo mora biti varno, učinkovito in kakovostno. To se dokaže s pomočjo številnih preizkušanj. Da pride novo zdravilo na trg, je potrebnih približno 12–15 let. Po ugotovitvi, da ima neka snov biološki učinek, ki bi ga bilo mogoče izkoristiti za zdravljenje, se začnejo postopne izčrpne študije na različnih živalskih modelih in za tem na ljudeh. Ocenjujejo, da sta med 10.000 spojinami na koncu samo dve ali le ena zdravilna učinkovina, ki je primerna za zdravljenje. Torej varna, kakovostna in učinkovita. Vendar pa vsako zdravilo doseže svoj namen le, kadar se ga pravilno uporabi.

Nekaj osnovnih informacij o pravilni in varni uporabi zdravil

  • Najpogosteje zdravila zaužijemo skozi usta (peroralno = vnos skozi usta), saj je tak način najprimernejša in najprijaznejša pot za jemanje zdravil. Najbolj razširjene farmacevtske oblike za peroralno uporabo so tablete in kapsule.
  • Zdravila priporočamo vzeti v pokončnem položaju – stoje ali sede (da zdravilo ne zaostane v požiralniku), s kozarcem navadne vode (zdravila se praktično brez izjeme hitreje raztopijo in bolje absorbirajo, če jih vzamemo z dovolj tekočine). Pogosta napaka pri jemanju zdravil je zaužitje z majhno količino tekočine (s požirkom ali dvema). Druge vrste pijač (alkohol, mleko, kava …) so neprimerne za jemanje zdravil, ker lahko spremenijo delovanje zdravila. Odsotnost oz. prisotnost hrane ob jemanju zdravil lahko ima namreč številne vplive na usodo zdravila v telesu – govorimo o medsebojnih učinkih med hrano in zdravili oz. o interakcijah. Čas jemanja zdravila glede na obrok hrane je zelo pomemben za doseganje njegovega najboljšega učinka in tudi za zmanjšanje neželenih učinkov. Včasih je torej učinek hrane zaželen, saj zmanjša neželene učinke, velikokrat pa je vseeno, ali jemljemo zdravilo s hrano ali brez nje. V vsakem primeru torej dobro preberite navodilo za uporabo zdravila!
  • Splošno velja: tablet ne delite, razen če imajo zarezo! Kapsul ne odpirajte, razen če to dovoljuje proizvajalec! Ker napačno aplicirano zdravilo lahko privede do neželenih učinkov pri zdravljenju ali do neučinkovite terapije, je obvezno proučiti, ali je pri terapiji možno deljenje, drobljenje tablet ali odpiranje kapsul. Pri tem ima farmacevt ključno vlogo.
  • Pri odmerjanju zdravil upoštevajte, da je od odmerka zdravila odvisno, ali deluje kot zdravilo ali kot strup. Že Paracelsus (1493–1541) je zapisal: »Vse je strup in nič ni neškodljivo, samo odmerek loči zdravilo od strupa.« Pri odmerjanju upoštevajmo tudi, da otroci niso pomanjšani odrasli! Otrokova rast in razvoj prinašata številne spremembe v telesni sestavi ter razvitosti in delovanju organov. Zato se uporaba, predvsem pa odmerjanje zdravil pri različni starosti otroka zelo razlikujeta.
  • Bodite kritični do informacij o zdravilih na spletu! Jemanje zdravil, ki jih naročimo po tej poti, je lahko zelo tvegano, saj je ponudnik pogosto neznan. Kakovost takšnih zdravil lahko bistveno odstopa od zahtevanih kriterijev. Lahko gre celo za ponarejena zdravila. Na splošno velja, da so bolj zanesljive informacije tiste, ki jih nudijo uradne in pooblaščene zdravstvene in znanstvene ustanove.

Zdravila in prometna varnost

Nedavna raziskava je pokazala, da zdravniki ob predpisovanju novega zdravila pacientom pogosto ne pojasnijo vseh pomembnih podatkov, kot so potencialni neželeni učinki ali kako dolgo in kako pogosto jemati zdravila.

Varna uporaba zdravil se nanaša tudi na aktivnosti, ki jih pacienti opravljate pod vplivom zdravil. Zdravila, ki vplivajo na sposobnost upravljanja z vozili in stroji, imenujemo trigoniki, ker so označena s trikotnikom na zunanji ovojnini. Glede na jakost vpliva na zmanjšanje psihofizičnih sposobnosti pacienta jih delimo v dve skupini: 

  • Upravljanje z vozili in delo s stroji je povsem prepovedano (absolutna prepoved upravljanja vozil). Na zunanji ovojnini je poln trikotnik v rdeči barvi.
  • Upravljanje z vozili in delo s stroji je relativno prepovedano (relativna prepoved upravljanja vozil). Na zunanji ovojnini je prazen trikotnik v barvi teksta.

Varnost v cestnem prometu v Sloveniji ureja Zakon o varnosti cestnega prometa, ki prepoveduje vožnjo voznikom pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Torej voznik, ki vozi pod vplivom psihoaktivnih snovi, krši omenjeni zakon in za svoja dejanja odgovarja tudi, če se ni zavedal, da njegovo dejanje pomeni prekršek.

Shranjevanje zdravil

Zdravila je treba shranjevati v skladu s priloženim navodilom. S primernim shranjevanjem zagotovimo, da zdravila obdržijo ustrezno kakovost, ki je pogoj za njihovo varnost in učinkovitost. Na splošno velja, da se morajo shranjevati v originalni embalaži, skupaj z navodili, pri temperaturi do 25°C, zaščitena pred svetlobo in vlago. Nekatera zdravila zahtevajo posebne pogoje shranjevanja. Spremembe temperature, vlažnosti in drugi stresni vplivi ob shranjevanju zdravila povzročajo različne spremembe, ki lahko vodijo do neuporabnosti zdravila. Kuhinja in kopalnica sta zaradi vlage v ozračju in večjih temperaturnih sprememb najmanj primerna prostora za shranjevanje zdravil.

Kako ravnati z odpadnimi zdravili?

Odpadna zdravila lahko oddate tudi v lekarni, kjer smo organizirali varno ločeno zbiranje teh zdravil. Med odpadna zdravila prištevamo vsako zdravilo, ki ga ne potrebujete več: zdravila, ki sploh še niso bila načeta in jim rok uporabe ni potekel, ostanki zdravila, ki so vam ostali po uporabi, zdravila, katerih videz je spremenjen, zdravila, ki niso bila ustrezno hranjena, in zdravila s pretečenim rokom uporabe.Zdravila so lahko naravni izdelki, ali pa visokotehnološki farmacevtski izdelki, ki so namenjeni za točno določen namen. Njihovo delovanje je lahko zapleten mehanizem, ki je lahko nevaren za okolje. Zato je nujno, da vsa odvečna zdravila in zdravila s pretečenim rokom uporabe vrnete na za to pripravljena zbirna mesta. Opozarjamo, da zdravil nikakor ne smemo odplakniti skozi straniščno školjko ali jih zavreči med navadne gospodinjske odpadke. Z napačnim ravnanjem namreč omogočamo zdravilom vstop v okolje, kar lahko ima neželene posledice tako za okolje kot za ljudi. Prosimo vas, da predhodno odstranite ovojnino, ki ni neposredno v stiku z zdravilom, in v zabojnik odvržete samo zdravila s stično ovojnino. To v praksi pomeni, da pretisni ovoj s tabletami ali stekleničko s sirupom vzamete iz škatle in škatlo ter navodilo za uporabo odvržete ločeno v zabojnike za papir in karton.

Nazadnje pa še: Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.


Podrobnejše informacije o pravilni in varni uporabi zdravil so bile predstavljene tudi na brezplačnem predavanju, ki smo ga za uporabnike lekarniških storitev organizirali v Lekarnah Maribor. 

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 66, oktober 2012.