DOMOV NA LEKARNIŠKI TEHTNICI NEGOVALNE BOLNIŠNICE – NUJA ALI KAPRICA...

Negovalne bolnišnice – nuja ali kaprica razvajenih pacientov?

»Quid tam malignum, quam nolle prodesse cum possis«

Kaj je gršega kot ne pomagati, ko moreš?

mag. Borut Ambrožič

Čeprav vsake toliko zapišem, da nerad uporabljam latinske reke, bom ponovno požrl besedo in uporabil rek, ki na nazoren način nakazuje vsebino tokratnega prispevka. Gre za pojem t. i. negovalnih bolnišnic, ki zaradi pomanjkanja sredstev, ki jih (n)imajo na razpolago izvajalci zdravstvenih storitev, in nezadostnega zanimanja zdravstvene stroke še vedno niso zaživele v polni meri, kot narekujejo potrebe pacientov.

Aktualne teme se je v svoji predstavitvi pred Odborom za zdravstvo Državnega zbora dotaknil tudi novi slovenski minister za zdravje Tomaž Gantar, dr. med. Po pridobljenih podatkih je v slovenskem bolnišničnem prostoru »prostih« okrog 500 postelj, ki bi jih lahko ustrezno uporabili v negovalne namene. Takemu razmišljanju se lahko kot zastopnik pacientovih pravic samo pridružim in ga seveda pozdravljam.

Kot že velikokrat, je tudi tokrat moje razmišljanje na to temo vzpodbudil praktičen primer, ki sem ga doživel kot zastopnik pacientovih pravic za področje Maribora in bližnje okolice. Podaljšano bolnišnično zdravljenje je namenjeno tistim bolnikom, ki po zaključeni diagnostični obravnavi in zastavljenem zdravljenju slednjega še ne morejo nadaljevati izven bolnišnice.

Kam iz bolnišnice, če domača oskrba ni dovolj?

Name se je obrnil pacient, ki se v svojem vsakdanjem opravilnem in nekoč tudi poklicnem življenju že tako srečuje s svojo gibalno in vidno omejenostjo. Njegova žena je bila pred časom hospitalizirana zaradi operativnega posega, ki vsekakor ne spada v kategorijo malih operacij. Po sklepu lečečega zdravnika je bila gospa teden dni po operativnem posegu napotena v domačo oskrbo, kljub invalidnim omejitvam, ki jih ima mož.

Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije imajo Finska, Norveška, Monako, Irska in Belorusija največ medicinskih sester na prebivalca, od 2162 do 1182 sester na 100.000 oseb.

Zaradi kroničnega pomanjkanja bolniških postelj in neobstoječega negovalnega oddelka v zdravstveni ustanovi, kjer je pacientka do nastale situacije »prebivala«, je nastala »pat pozicija«, ki se je razrešila z namestitvijo pacientke v negovalni oddelek blizu ležeče bolnišnice. Bolnišnice zaradi varčevanja odpuščajo paciente čim prej, a jih v praksi namesto v negovalno bolnišnico, kamor bi sodili, preusmerijo v domove starejših občanov.

Negovalna bolnišnica je namenjena bolnikom, ki potrebujejo podaljšanje neakutnega zdravljenja v smislu dodatne rehabilitacije in zdravstvene nege kot pripravljalno obdobje za vrnitev nazaj v domače okolje oz. v okolje doma za starejše občane. Potrebe po takem tipu bolnišnice ali oddelku v obstoječi zdravstveni ustanovi so tudi rezultat demografske slike našega prebivalstvenega/zdravstvenega področja. Negovalna bolnišnica je urejena po standardih, zahtevanih za negovalne oddelke. Opremljena je s sodobnimi bolniškimi posteljami ter pripomočki za fizioterapijo, rehabilitacijo in delovno terapijo. Kljub veliki želji ali pritiskom s strani bolnika o primernosti napotitve vedno odloča zdravniški tim, nikakor pa ne bolnik sam ali njegovi svojci.

Kriteriji za sprejem v negovalni oddelek, kot so jih zastavili v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani:

• stabilno zdravstveno stanje, ki je stabilno v tolikšni meri, da ne potrebuje intravenozne terapije, parenteralne prehrane, izpeljave nadaljnje diagnostike in zdravljenja;
• priloženi mikrobiološki izvidi, mrsa, ESBL, ki niso starejši od sedem dni;
• psihična stabilnost pacientov, ki ni vezana na 24-urne varovalne ukrepe;
• zagotovljeno odpustno pismo lečečega zdravnika;
• priloženi izvidi, kot so hemogram, biokemija s CRP, pč-inr urejen, če je bolnik na antikogulantni terapiji;
• možnost konzultacij in povratka pacienta v akutno obravnavo, če je njegovo zdravstveno stanje nestabilno ali ogroženo;
• seznanjenost pacienta in njegova privolitev ter seznanjenost in privolitev svojcev v primeru, ko so za to pooblaščeni; • poročilo zdravstvene nege;
• poročilo fizioterapije;
• poročilo socialne službe, ki vključuje opis nadaljnje bolnikove poti po odpustu z negovalnega oddelka.

Možnost stalne nege tudi v zdraviliščih

Kaj je gršega kot ne pomagati, ko moreš?Možnost t. i. stalne nege pa dajejo tudi nekatera slovenska zdravilišča, o katerih sem se razpisal tudi v enem od prejšnjih prispevkov. Iz podatkov, povzetih s spletne strani http://www.varnastarost.si, lahko razberemo, da v Zdravilišču Laško na negovalni oddelek sprejemajo zlasti ljudi z revmatskimi obolenji, poškodbami po nesrečah ali po kapi. Začasno ali stalno namestitev ljudi, ki ne morejo skrbeti zase, lahko poiščejo tudi na negovalnem oddelku Centra za medicinsko rehabilitacijo v Termah Dolenjske Toplice. Terme Topolšica imajo delujoči center multiple skleroze, v katerem je poskrbljeno za 24-urno dežurstvo medicinske sestre in stalno pripravljenost zdravnika (nekaj sob je prilagojenih bolnikom, ki so težje gibljivi). Negovalni oddelek je urejen tudi v Termah Dobrna in je namenjen pacientom/ bolnikom, ki potrebujejo 24-urno skrb ali nego v času odsotnosti svojcev.

Seznam in kontakti negovalnih bolnišnic oz. oddelkov v Sloveniji

Bolnišnica Topolšica
Topolšica 61,
3326 Topolšica
(03) 898 77 58
boltopping@siol.net
www.boltop.si
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ul. št. 4,
6210 Sežana
(05) 707 40 00
bolnica.sezanaping@siol.net
www.bolnisnica-sezana.si
Bolnišnica Golnik
Golnik 36,
4204 Golnik
(04) 25 69 100
kopa.tajnistvoping@klinika-golnik.si www.klinika-golnik.si
Splošna bolnišnica Jesenice
Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice
(04) 586 83 77
tajnistvoping@sb-je.si
www.sb-je.si
Splošna bolnišnica Brežice
Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice
(07) 466 81 00 tajnistvoping@sb-brezice.si
www.sb-brezice.si
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Negovalna bolnišnica Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana
(01) 522 90 00,
01 522 90 08, 01 522 90 14
infoping@kclj.si,
vida.orazemping@kclj.si
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj
(02) 749 14 00
tajnistvoping@sb-ptuj.si
www.sb-ptuj.si
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1,
2380 Slovenj Gradec
(02) 88 23 400 nevenka.rajh.domping@amis.net
www.sb-sg.si
Splošna bolnišnica Murska Sobota Rakičan,
Ulica dr. Vrbnjaka 6,
9000 Murska Sobota
(02) 512 33 97
infoping@sb-ms.si
www.sb-ms.si
Splošna bolnišnica Novo mesto
Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto
(07) 391 61 00 tajnistvoping@sb-nm.si
www.sb-nm.si
Topolšica
Topolšica 61,
3326 Topolšica
(03) 898 77 58
boltopping@siol.net
www.boltop.si
Zdravilišče Laško
Zdraviliška c. 4,
3270 Laško
(03) 734 51 11
info@thermana.si
www.thermana.si
Terme Dolenjske Toplice
Zdraviliški trg 7,
8350 Dolenjske Toplice
(07) 391 94 00
booking.dolenjske@terme-krka.si
www.terme-krka.si/si/dolenjske
Terme Topolšica
Topolšica 77,
3326 Topolšica
(03) 896 31 00
info@t-topolsica.si
www.terme-topolsica.si
Terme Dobrna
Dobrna 50,
3204 Dobrna
(03) 780 81 10
info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 62, april 2012.