Domov » Vsi članki » Članek » Tomaž Humar: Ni nemogočih poti

Tomaž Humar: Ni nemogočih poti


Dopolnjena izdaja knjige Ni nemogočih poti je predstavljala nemajhen izziv za Založbo Sanje. Ustvarjati avtobiografsko knjigo brez avtorja je zahtevno in odgovorno opravilo; toliko bolj, če želiš knjigo spremeniti in dopolniti. Toliko težje je, ker so rane odprte, ker je veliko ljudi, tesno povezanih s Tomažem, katerih občutje je pri spremembah potrebno upoštevati in spoštovati.

Tomaž Humar: Ni nemogočih poti
Z veseljem povem, da nas je v vseh fazah nastajanja knjige spremljala čista misel ter prav posebna, močna in na nek način mila energija. Energija, ki je vznikala iz tihega razmišljanja o Tomažu ...

Pri delu nismo izbirali srednjih poti, ubrali smo direktno smer v najlepšem in zato najstrmejšem delu; prav tam, kjer jo je ubiral že Tomaž, ko je pred leti snoval to knjigo.

O tem med drugim zgovorno pričajo tudi osnovni tehnični podatki knjige: izrazit format, vrhunski papir in tisk v kar šestih (in ne običajnih štirih) barvah, za slovenske razmere drzna naklada 4.000 izvodov.

Tomaževa knjiga je sijajno in navdihujoče napisana. Z življenjsko silo, skozi katero prosevajo zadnje življenjske modrosti.

Nekatere bega naslov, kakršnega je Tomaž drzno namenil knjigi: Ni nemogočih poti.

Kdo škodoželjno poreče, vidite, sam je dokazal, da nemogoče poti so: obstal je na eni od njih. Oprostite. V tem se lahko skriva velika zmota meščanske in vaške vsevednosti. Kdor lahko poda tako cinično izjavo, pač pozna življenje in se postavlja na mesto razsodnika.

Komu verjeti? Temu, ki življenje pozna, ali onemu, ki mu ostaja čudovita uganka?

Zato tudi sam porečem s Tomažem: Ni nemogočih poti. Poti, ki štejejo, so poti, ki jih vodi srce. Mogočne poti. In nimamo ne pravice ne moči reči, da se je s tem življenjem Tomaževa pot končala. Tomaž nam je zapustil čudovito sporočilo: poti so brezkrajne.

Kakor je poetično zapisal Franček Knez, prav tako eden naših največjih alpinistov: »Življenje, drzna in skrivnostna, čudežna samotna pot.« In na drugem mestu zaključil: »Blagor najboljšim, ti lahko mirno stopijo v nebo, ko pride zadnji čas.«* Rok Zavrtanik, direktor Založbe Sanje

»Vedno poslušaj svoje srce … Življenje je lepo … « Tomaž Humar

» … eden največjih alpinistov na svetu, njegov vzpon čez južno steno Daulagirija pa ocenjujem kot največje dejanje v zgodovini himalajskega plezanja. « — Reinhold Messner

» Bil je ljubljen in osovražen, vzbujal je občudovanje in zavist, bil je vzor in tarča napadov, in takšna je pot pionirjev, takšna je pot, kadar ni nemogočih poti. Raziskuj naprej, dragi moj Tomaž, brat moj, nekega dne bomo vsi hodili po tvojih stopinjah. « — Carlos Carsolio, december 2009

Dodatne informacije o dopolnjeni izdaji knjige Tomaža Humarja Ni nemogočih poti najdete na spletni strani Založbe Sanje: www.sanje.si, po telefonu: 01 514 16 28 ali v Knjigarni Sanje na Tavčarjevi ulici 11 v Ljubljani.

Članek je bil objavljen v reviji Naša lekarna št. 42, april 2010.

NAŠA LEKARNA

Uredništvo