Domov » Vsi članki » Članek » Živeti z demenco doma

Živeti z demenco doma


V Spominčici, slovenskem združenju za pomoč pri demenci, želijo vzpostaviti koordinirano mrežo strokovno usposobljenih oseb za varstvo oseb z demenco na domu. Tem osebam bodo nudili strokovno izobraževanje in usposabljanje za varstvo osebam z demenco na domu in aktivno ukvarjanje z njimi.

Projekt »Živeti z demenco doma« bo prispeval k vzpostavitvi demenci prijaznega okolja, ki bo zagotavljalo ustrezno obravnavo oseb z demenco doma in v odprtem socialnem okolju.

V ta namen so začeli s projektom »Izobraževalni program in skupina za varstvo obolelih za demenco na domu – Živeti z demenco doma«. Projekt je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma EEA in Norveške, aktivnosti pa so zasnovane skladno s smernicami Alzheimer Europe, Alzheimer Disease International in norveškega partnerja Ageing and Health. Smernice in dobre prakse želijo v združenju umestiti v slovenski prostor in z norveškim partnerjem oblikovati program izobraževanja.

Demenci prijazno okolje

Namen projekta je izboljšati kakovost bivanja in zmanjšati socialno izključenost oseb z demenco in njihovih svojcev. Projekt bo prispeval k vzpostavitvi demenci prijaznega okolja, ki bo zagotavljalo ustrezno obravnavo oseb z demenco doma in v odprtem socialnem okolju. 

Pričakovani rezultati projekta Živeti z demenco doma so:

»Izobraževalni program in skupina za varstvo obolelih za demenco na domu – Živeti z demenco doma«

  • Oblikovan program izobraževanja za varstvo bolnikov z demenco na domu in priročnik za varstvo oseb z demenco na domu.
  • Izobraževalne delavnice za usposabljanje prostovoljcev za varstvo oseb z demenco na domu.
  • Ustanovitev in delovanje posebne skupine pomočnikov za zagotavljanje varstva osebam z demenco na domu.
  • Spletno mesto za izobraževanje o varstvu bolnikov z demenco na domu.
  • Ozaveščanje javnosti o demenci: izdaja zloženk, plakatov in spletna predstavitev (spletna stran Spominčice, družabna omrežja).

V Spominčici načrtujejo, da bodo aktivnosti izobraževanja in delovanja skupine za varstvo na domu razvijali in vzdrževali tudi po zaključku projekta in bo postala ena od osnovnih aktivnosti Spominčice.


NAŠA LEKARNA

Uredništvo